Įvairenybės

Prezidentas: ES socialinės politikos tikslai – užtikrinti nelygybės, skurdo, socialinės atskirties mažinimą ir socialinį dialogą

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda dalyvauja ES viršūnių susitikime, skirtame ES socialinės politikos tikslams aptarti.

Pandemija ypač išryškino socialinės nelygybės problemą ES, tad Europos lyderiai susitiko spręsti ir tvirtinti inovatyvių socialinės politikos priemonių, paremtų įtraukiosios ekonomikos idėja – lygiomis socialinėmis galimybėmis, skurdo ir atskirties mažinimu, darbo vietų kūrimu ir nuolatiniu gyventojų kompetencijų atnaujinimu.

Siekiama, kad socialinės politikos svarbos aktualizavimas padėtų veiksmingai kurti žalią ir skaitmeninę pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką.

„ES socialinės politikos prioritetai sutampa su gerovės valstybės tikslais. Lietuva žengia tuo pačiu keliu kaip visa ES, siekdama mažinti nelygybę, skurdą ir socialinę atskirtį. Lietuva teikia išskirtinį dėmesį pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, kurių gyvenimo kokybė turi gerėti. Dialogas su socialiniais partneriais, kuriant inovatyvią socialinę politiką, yra būtina priemonė, tad turėtume daugiau dėmesio skirti pokyčių aptarimui su darbuotojų, verslo bendruomenėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis“, – teigė Prezidentas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad Lietuva sveikina ES2030 socialinės apsaugos prioritetus, ir atkreipė dėmesį, kad efektyviomis pastangomis ES tikslą sumažinti skurdą bent 15 milijonų žmonių galima ne tik pasiekti, bet ir viršyti.

Prezidentas ES vadovų susitikime iškėlė nelygybės mažinimo per lygaus starto užtikrinimo švietime svarbą ir akcentavo, kad taiklus minimalių pajamų užtikrinimas gali būti labai efektyvi priemonė skurdui ir socialinei atskirčiai mažinti, ypač tarp pažeidžiamų visuomenės narių. Taip pat šalies vadovas pabrėžė būtinybę reikšmingai modernizuoti socialinio dialogo skatinimo politiką ir kurti konkrečias priemones, kaip pavyzdį Prezidentas pateikė idėją įtraukti socialinį dialogo ir kolektyvinių susitarimų kriterijų į viešuosius pirkimus.

Kartu su ES šalių lyderiais diskusijoje dalyvavo daug socialinių partnerių iš verslo, profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų sektorių.

Pranešimą paskelbė: Kristina Karnickaitė, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą