Studijos

Prezidentas: „Aušra“ ir šiandien žadina patriotinę dvasią ir pilietinę galią

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį Lietuvių literatūros ir tautosakos institute dalyvavo pristatant pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) perleidimo projektą.

Šalies vadovas savo metiniame pranešime šiemet atkreipė dėmesį į sunkiai paaiškinamą faktą, kad per 32 atkurtos nepriklausomybės metus „Aušra“ taip ir nebuvo perleista, kad mėnraščio, paklojusio pamatus Vasario 16-ajai, turinys iki šiol prieinamas tik siauram specialistų ratui.

„Aušros“ perleidimo projekto pristatyme Prezidentas prisipažino nesitikėjęs, kad jo retorinė pastaba taip greitai pavirs realiu projektu – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto prasmingam darbui suburtų mokslininkų bei leidėjų ir mecenato dr. Prano Kiznio dėka.

„Aušra“ aktuali ir šiandien, nes nuo jos prasidėjo mūsų nacionalinis Atgimimas, ji iš esmės supurtė tuometinę mūsų visuomenę ir atkreipė dėmesį, kad be įsipareigojimo ir sąmoningų pastangų nei lietuvių kalba, nei tauta negali išlikti“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas pažymėjo, kad perleidimo projektas leis dabartinei laisvėje gyvenančiai kartai, o ypač jaunuomenei patirti, kad „Aušra“ – ne tik plačiausiai žinoma J. Basanavičiaus parašyta pratarmė pirmajam šio mėnraščio numeriui, bet ir visas ypatingas „Aušros“ pasaulis, ir šiandien žadinantis patriotinę dvasią bei pilietinę galią.

„Gyvename pasaulyje, kuriame, viena vertus, globalizmo sąlygomis norima ištrinti atskirų tautų tapatumą ar ribas tarp tautų, o kita vertus, net kvestionuojama tam tikrų tautų teisė egzistuoti. Būtent dėl to visai netoli Lietuvos sienų vyksta žiaurus kruvinas karas. Tokiomis aplinkybėmis mūsų visuomenė turi labai gerai pažinti savo šaknis ir suvokti, kiek pastangų ir pasiaukojimo kainavo lietuviams teisė išdidžiai ir oriai gyvuoti greta kitų tautų“, – sakė šalies vadovas.

Prezidentas išreiškė įsitikinimą, kad atvira pasauliui ir savo praeičiai jaunoji Lietuvos karta su dideliu susidomėjimu paims į rankas perleistas „Aušros“ knygeles arba atsivers jos elektroninę versiją ir pasiners į pilną gyvybės ir kalbos grožio „Aušros“ pasaulį.

Projekto vykdytojai planuoja iki kitų metų pavasario, kai bus minimas „Aušros“ 140-metis, reprinto būdu perleisti originalaus dydžio „Aušros“ komplektus kartu su adaptuotu, plačiam skaitytojų ratui pritaikytu „Aušros“ tekstu ir padovanoti juos visoms Lietuvos bendrojo ugdymo įstaigoms ir aukštosioms mokykloms, visoms mokslinėms, apskričių ir savivaldybių centrinėms bibliotekoms, muziejams, mokslo institucijoms, užsienyje veikiantiems lituanistikos ir baltistikos centrams. 

Pranešimą paskelbė: Ridas Jasiulionis, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Parašykite komentarą