Studijos

Pilviškių „Santakos“ gimnazijoje taisykles kuria mokiniai

Daugelis nemėgstame taisyklių, kurios varžo mūsų laisvę ir nepriklausomybę. Deja, kartais be jų apsieiti neįmanoma. Ką daryti, kad taisyklės ne baugintų ar keltų stresą, bet įkvėptų stengtis ir siekti kuo geresnių rezultatų? Sprendimą pasiūlė Vilkaviškio rajono Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokiniai. Įgyvendindami projektą „Norėk! Keisk! Kurk!“, jie sukūrė ir išbandė naują jaunimo pilietiškumo ir atsakomybės ugdymo metodą.

„Jaunimui nepatinka suaugusiųjų primestos, ilgos, nuobodžios, kartais net sunkiai suprantamos, elgesio taisyklės. Pasiūlėme mokiniams sukurti savo taisykles ir pasirūpinti, kad visi jų laikytųsi, – sako „Santakos“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Valiūnienė. – Esame įsitikinę, kad kiekvienas pilietis, nepriklausomai nuo amžiaus, yra atsakingas už savo elgesį, turi gebėti priimti sprendimus ir siekti teigiamų pokyčių.“

Anot pedagogės, po diskusijų jaunimas bendrai sutarė, kad kiekvienas „Santakos“ gimnazijos 5–10 klasių mokinys privalo laikytis penkių pagrindinių taisyklių: stropiai mokytis ir atlikti namų darbus, pagarbiai bendrauti su gimnazijos bendruomenės nariais, tausoti savo, gimnazijos ir aplinkinių turtą, nesikeikti ir nešiukšlinti, dėvėti tvarkingą aprangą. Mokiniai kiekvienai klasei parengė po elgesio stebėsenos sąsiuvinį. Juose mokytojai rašo pastabas šioms taisyklėms nusižengusiems ir pagyrimus pavyzdingai jų besilaikantiems gimnazistams.

„Kas savaitę surenkame sąsiuvinius, analizuojame pastabas ir pagyrimus. Specialiame stende informuojame apie mokinių laimėjimus, gerus mokymosi rezultatus. Su mokiniais, kuriems sunkiau sekasi laikytis taisyklių, susitinka ir bendrauja socialinė pedagogė ar psichologė. Jei problemos tęsiasi ilgiau, aptariame jas su tėvais,“ – pasakoja D. Valiūnienė.

Būsima „Santakos“ gimnazijos dvyliktokė Paulina Urbanavičiūtė pažymi, kad mokinių sugalvotos taisyklės ugdo atsakomybę, moko tvarkos ir pareigingumo, skatina geriau mokytis. Daug maloniau matyti savo pavardę pagyrimų lentoje, nei teisintis ir raudonuoti prieš mokytojus ar tėvus.

„Daugelis mokinių nori būti tarp geriausiųjų, todėl stengiasi visiems įrodyti, ką, iš tikrųjų, gali ir sugeba. Mokytojai džiaugiasi, kad per pamokas jie tapo ramesni, labiau susikaupę. Be to, įrašai sąsiuviniuose leidžia tėvams daugiau sužinoti apie atžalų elgesį mokykloje, – pažymi pedagogė. – Visi pripratome prie šios tvarkos ir toliau pagal ją dirbsime. Kitos mokyklos taip pat ja domisi.“

Pilviškių „Santakos“ gimnazijos projektas „Norėk! Keisk! Kurk!“ yra viena iš didžiausio Lietuvoje pilietiškumo ugdymo projekto „Kuriame Respubliką: visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas“ iniciatyvų. Jame iš viso dalyvauja ir savo sumanymus įgyvendina 120 švietimo įstaigų – bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų, kolegijų – iš 30-ies savivaldybių.

Projektą „Kuriame Respubliką“, kuris tęsis iki 2014-ųjų rugsėjo pabaigos, įgyvendina VšĮ Pilietinės visuomenės institutas kartu su partneriais. Jį finansuoja Europos socialinis fondas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.

Daugiau informacijos apie projektą „Kuriame Respubliką“ rasite interneto svetainėje www.kuriamerespublika.lt ir socialinio tinklo „Facebook“ puslapyje www.facebook.com/KuriameRespublika.

Rekomenduojame
 
EMU Australia Magical Unicorn Walker Pale Pink 18M+
 
ALTERCORE 552 Black 37
 
Sorel Mac Hill Chukka Men's Waterproof Black/Dark Moss 42
 
EMU Australia Wallaby Sequin Deep Pink 27
 
EMU Australia Toddle Deep Pink 18M+

Parašykite komentarą