Nekilnojamas Turtas

PAKEISTA EGZAMINŲ TVARKA MATININKO IR GEODEZININKO PAŽYMĖJIMAMS GAUTI

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad yra pakeista asmenų, pageidaujančių gauti matininko ir (ar) geodezininko kvalifikacijos pažymėjimus, profesinių žinių patikrinimo egzamino organizavimo ir vykdymo tvarka.

Pagrindinis pakeitimas yra toks, kad tris kartus iš eilės egzamino neišlaikęs asmuo iš naujo laikyti egzaminą galės ne po 3 mėn., o tik po 12 mėnesių.

Kvalifikacijos egzaminai vyks ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį NŽT patalpose. Informacija apie egzamino datą, vietą ir registracijos į egzaminą tvarką bus skelbiama NŽT interneto svetainėje www.nzt.lt ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki egzamino.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys, pageidaujantys gauti matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą ir atvykstantys laikyti egzamino, neprivalo būti lankę kursų, skirtų matininko ir geodezininko kvalifikacijai kelti.

Egzamino organizavimo ir vykdymo tvarką nuspręsta keisti atlikus 2018–2020 m. laikytų matininko ir geodezininko profesinių žinių patikrinimo egzaminų rezultatų analizę. Analizės metu nustatyta, kad nepaisant to, kad profesinių žinių patikrinimo egzamino klausimynai yra viešai skelbiami, egzaminų išlaikymo rodiklis yra žemas. 2018–2019 m. egzaminą išlaikiusių asmenų skaičius sudarė apie 50 proc. visų laikiusiųjų egzaminus, o 2020 m., patvirtinus naujus egzaminų klausimynus, egzamino išlaikymo rodiklis smuktelėjo žemyn ir tesiekia apie 30 proc.

Taip pat analizės metu nustatyta, kad 2018–2020 m. matininko profesinių žinių patikrinimo egzaminą laikė 238 asmenys 366 kartus, o geodezininko profesinių žinių patikrinimo egzaminą laikė 262 asmenys 361 kartą, t. y. vienam laikiusiam asmeniui tenka 1,4 karto.

Pažymime, kad asmenys, pageidaujantys gauti matininko ar geodezininko kvalifikacijos pažymėjimą ir atvykstantys laikyti egzamino, privalo atsakingai ir kruopščiai pasirengti egzaminui.

Primename, kad galiojantys matininko ir geodezininko profesinių žinių patikrinimo klausimų sąrašai yra skelbiami viešai Teisės aktų registre www.e-tar.lt .

Pranešimą paskelbė: Kristina Žukovska, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą