Teisėsauga, kriminalai

Nauja servitutų nustatymo tvarka įgyvendinant stambius investicinius projektus

Investicijų pritraukimas įgyja vis didesnę reikšmę ir tampa vienu iš svarbiausių uždavinių Lietuvai tarptautinėje politikoje, prisideda prie naujų darbo vietų kūrimo ir ekonomikos plėtros. Kuo palankesnę investicinę aplinką Lietuva sudarys investuotojams, tuo didesnė bus šalies galimybė konkuruoti su kitomis valstybėmis dėl investicijų pritraukimo ar jų plėtros Lietuvoje.

Stambių didelę pridėtinę vertę turinčių gamybos projektų įgyvendinimas turi reikšmingą poveikį ekonomikos plėtrai (sumokami mokesčiai, perkamos vietinių tiekėjų paslaugos ir prekės, sukuriamos aukštos pridėtinės vertės darbo vietos).

Renkantis šalį, kurioje investuoti, prioritetas teikiamas šalims, kuriose yra įtvirtintos aiškios, suprantamos, maksimaliai efektyvios ir pagrįstos investicijų projektų įgyvendinimo procedūros. Specialaus reguliavimo didelės pridėtinės vertės projektų atžvilgiu numatymas sudaro galimybes žymiai padidinti reikšmingų investicijų pritraukimą į Lietuvos Respubliką.

Dažnu atveju investiciniams projektams įgyvendinti reikalingi valstybinės žemės sklypai, kuriuose investuotojai numato statyti statinius ir įrenginius.

Siekiant paskatinti investicijų pritraukimą, ekonomikos plėtrą, Lietuvos Respublikos Seime buvo priimti ir nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiantys Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo ir Lietuvos Respublikos žemės įstatymo pakeitimai.

Investicijų įstatyme įtvirtinta stambaus projekto sąvoka ir nustatomas stambaus projekto įgyvendinimo teisinis reguliavimas. Stambiu projektu pripažįstamas duomenų apdorojimo, interneto serverių (prieglobos) paslaugų ir susijusios veiklos arba apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra sudaryta ir galioja stambaus projekto investicijų sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja, kad per penkerius metus nuo jos įsigaliojimo dienos įgyvendindamas šį investicijų projektą sukurs Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 150, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų, ir kiekvieną sukurtą darbo vietą išlaikys ne trumpiau kaip penkerius metus nuo pirmosios darbuotojo priėmimo į sukurtą darbo vietą dienos, be to, investuos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 20 milijonų eurų, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 milijonų eurų vertės privačių kapitalo investicijų.

Žemės įstatyme įtvirtinta nuostata, kad valstybinė žemė išnuomojama be aukciono Investicijų įstatyme nustatytais atvejais, kai jos reikia stambiems investiciniams projektams įgyvendinti. Toks teisinis reguliavimas leidžia užtikrinti patrauklesnes investavimo sąlygas, Nacionalinei žemės tarnybai suteikta teisė greičiau ir paprasčiau investuotojams išnuomoti valstybinės žemės sklypus.

Investuotojams, su kuriais sudarytos stambaus projekto investicijų sutartys, stambiam projektui įgyvendinti reikalingi valstybinės žemės sklypai išnuomojami be aukciono Žemės įstatymo nustatyta tvarka.

Nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiuose Investicijų įstatymo ir Žemės įstatymo pakeitimuose taip pat naujai sureguliuojamas servitutų nustatymas. Žemės servitutas gali būti nustatomas įvairiais būdais – įstatymais, sandoriu arba teismo sprendimu. Įstatymuose numatytais atvejais žemės servitutai gali būti nustatomi administraciniu aktu.

Servitutas administraciniu aktu nustatomas, kai naujai suformuojamas žemės sklypas. Tačiau yra numatytos išimtys, kai servitutas gali būti nustatomas administraciniu aktu suformuotiems ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems valstybei ar savivaldybėms priklausantiems žemės sklypams ir privačių asmenų nuosavybės teise valdomiems žemės sklypams. Nuo kitų metų, įgyvendinant stambius projektus, servitutai jau suformuotiems valstybei ir savivaldybėms, taip pat ir privatiems asmenims priklausantiems žemės sklypams galės būti nustatomi administraciniu aktu, jeigu jie reikalingi tiesti inžinerinės infrastruktūros tinklus (požemines ir antžemines komunikacijas), kelius ir takus, jais naudotis ir juos prižiūrėti. Tokius servitutus nustatys Nacionalinė žemės tarnyba.

 

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą