Studijos

Mykolo Romerio universiteto rektorė: tarptautinis universitetų bendradarbiavimas padeda atlaikyti COVID-19 pandemijos iššūkius

Spalio 28-29 dienomis Pasaulio universitetų asociacijos (angl. International Association of Universities – IAU) surengtame valdybos posėdyje dalyvavo ir Mykolo Romerio universiteto (MRU) rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė – ji  vienintelė ne tik Lietuvos, bet ir visų Baltijos šalių atstovė šios organizacijos valdymo struktūrose. Posėdyje buvo aptartos IAU ekspertų ataskaitos apie pandemijos įtaką aukštajam mokslui ir su tuo susijusi situacija skirtingose šalyse. Atstovė iš Lietuvos įtraukta į IAU valdybos darbo grupę, kuri rengs strateginį IAU veiklos planą iki 2030 metų.

Spalio 28-29 dienomis surengtame IAU valdybos posėdyje, dėl pandemijos vykusiame nuotoliniu būdu, IAU valdybos narė, MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė atkreipė dėmesį, kad skirtingose šalyse taikomi skirtingi pandemijos valdymo modeliai ir ribojimai bei paramos aukštajam mokslui priemonės, skiriasi ir prieigos prie interneto, mobiliojo ryšio, naujausių technologijų taikymo galimybės. Tai sąlygoja didelius prieigos prie aukštojo mokslo studijų ir mokslinių tyrimų skirtumus.

Mykolo Romerio universiteto rektorė prof. dr. Inga Žalėnienė pakvietė Pasaulio universitetų asociacijos narius aktyviau keistis gerąja praktika, padedančia įveikti COVID-19 pandemijos iššūkius.

„Pandemijos pamokos skatina tarptautinę akademinę bendruomenę dalytis patirtimi, kad padidintume aukštojo mokslo prieinamumą ir tobulintume mokslo ir studijų procesą. Akivaizdu, kad naujoje realybėje nebegrįšime tik prie tradicinių žinių perteikimo metodų”,  ̶  sakė prof. dr. I. Žalėnienė.

Posėdyje buvo aptartos IAU ekspertų ataskaitos apie pandemijos įtaką aukštajam mokslui ir su tuo susijusi situacija skirtingose šalyse, vertybėmis grįstos aukštojo mokslo lyderystės stiprinimas, tvarios plėtros, skaitmeninės transformacijos, finansavimo ir kiti aktualūs klausimai, pasirengimas 2022 m. gegužę planuojamai UNESCO Pasaulinei aukštojo mokslo konferencijai (angl. World Higher Education Conference).

MRU rektorė įtraukta į IAU valdybos darbo grupę, kuri rengs strateginį IAU veiklos iki 2030 metų. Prof. dr. I. Žalėnienė pasiūlė į strategines tyrimų kryptis įtraukti etikos ir vertybių klausimus, kylančius dirbtinio intelekto, robotikos ir kitų naujausių technologijų taikymo procese.

Jau daugiau kaip 70 metų IAU yra aktyviai veikiantis ekspertinių kompetencijų aukštojo mokslo srityje centras, kuris padeda įgyvendinti UNESCO ir Jungtinių Tautų darbotvarkes aukštojo mokslo srityje ir skleidžia gerąją praktiką savo partnerių tinkle, palaiko tarptautinį dialogą pasaulinėje aukštojo mokslo erdvėje. IAU jungia daugiau kaip 640 universitetų ir nacionalinių universitetų rektorių konferencijų iš daugiau kaip 120 valstybių. MRU dalyvauja Asociacijos veikloje nuo 2004 m., MRU rektorė prof. dr. I. Žalėnienė 2016 m. išrinkta IAU valdybos nare.

Dalyvavimas Asociacijos veikloje suteikia naujų galimybių pristatyti pasauliui Lietuvos aukštojo mokslo potencialą. Aktyviai plėtodamas partnerystes su užsienio universitetais, MRU vykdo IAU koordinuojamą tarptautiškumo strategiją, kurios tikslas – tapti lyderiaujančiu socialinių mokslų universitetu Lietuvoje ir regione.

Pranešimą paskelbė: Jurga Strimaitienė, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą