Verslas

LVPA šį finansinį laikotarpį jau pasirašė sutarčių už milijardą eurų projektams įgyvendinti

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) per 2014-2020 m. finansinį laikotarpį jau pasirašė sutarčių už milijardą eurų. Milijardinio euro sutartis pasirašyta su bendrove „Integrali skaidulinė optika“, kuri vykdys beveik 2 mln. eurų vertės projektą mokslinių tyrimų lazerių srityje. Skiriamas ES finansavimas – 1,2 mln. eurų.

„Padėdami įmonėms investuoti ir tapdami jų projektinio valdymo partneriais, džiaugiamės pasiekdami ir viršydami užsibrėžtus tikslus. Sėkmingai dirbome ne tik stabiliu laikotarpiu, tačiau ir pasaulį bei Lietuvą užklupus netikėtiems išbandymas: pandemijai, karantinui. Agentūros darbą perkėlę į nuotolį toliau sklandžiai vykdėme visus darbus ir palaikėme glaudų ryšį su klientais. Džiugina, kad šias mūsų pastangas simboliškai žymi milijardinio euro sutartis, sudaryta finansuojant mokslinių tyrimų projektą“, – sakė LVPA direktorius Aurimas Pautienius-Želvys.

„Esame jauna įmonė – vasarą mums sueis penkeri, – tačiau mumis jau pasitiki ir valstybė, ir mokslo institucijos, ir verslas. Pas mus dirba jau 15 šios industrijos įvairių sričių mokslo daktarų bei aukščiausio lygio specialistų, turinčių 15-20 metų patirtį, o vadovus pritraukiame ir iš pasaulinio lygio  korporacijų. Gaunama finansinė pagalba padės šiai stipriai komandai tai, ką kuriame, privesti iki produkto lygmens, kuris bus komercializuotas“, – sakė įmonės „Integrali skaidulinė optika“ direktorius Nikolajus Gavrilinas.

Projekto metu bendrovė „Integrali skaidulinė optika“ atliks mokslinius tyrimus, kurie leis sukurti aukštos smailinės galios fiksuoto bangos ilgio kompaktišką femtosekundinį šviesolaidinį lazerį bei juo kaupinamą plačiai derinamą kompaktišką femtosekundinį parametrinį šaltinį. Šie šaltiniai gali būti panaudoti, pavyzdžiui, daugiafotonėje mikroskopijoje, plačiai taikomoje biofotonikos tyrimuose bei turinčioje gerų perspektyvų medicinoje. Projekto metu, siekiant kuriamuose produktuose panaudoti naujausius lazerių bei šviesolaidinės optikos mokslinius pasiekimus, bus glaudžiai bendradarbiaujama su Fizinių ir technologijojos mokslų centro (FTMC) mokslininkais.

„Daug įmonių domisi produktu, kurį kursime, dėl numatytų jo parametrų. Pavyzdžiui, vėžio tyrimuose vietoje dabartinės keliolikos valandų diagnostikos jis leistų ją atlikti per minutę, taip pat padarytų progresą akių lazerinės chirurgijos srityje, sumažinant lazerių gamybos kainą ir supaprastinant procesus. Mūsų kompanija turi išskirtinę FTMC sukurto Pasaulinio patento itin trumpų lazerinių impulsų generacijai  licenciją. Ši Lietuvos mokslininkų patentuota technologija ir leidžia pasiekti išskirtinių rezultatų“, – pasakojo N. Gavrilinas.

Projekto paraiška buvo pateikta pagal priemonės „Eksperimentas“ prioritetą „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“.

Iš viso per 16 metų agentūra jau yra pasirašiusi sutartis su 2792 klientais visoje Lietuvoje. Pasirašytų sutarčių vertė siekia 4,8 mlrd. eurų, iš jų – 2,7 mlrd. eurų yra ES skirtas finansavimas, kiti 2,1 mlrd. eurų – nuosavos projektų vykdytojų lėšos.

Agentūra yra pasirašiusi sutartis dėl 6637 projektų: daugiau kaip pusketvirto tūkstančio verslo ir verslumo skatinimo projektų, arti pusantro tūkstančio energetikos projektų, per tūkstančio mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) krypties projektų, beveik pusės tūkstančio turizmo krypties projektų.

2014-2020 m. finansiniame laikotarpyje LVPA administruoja 44 ES investicijų priemones. Pasak LVPA direktoriaus A. Pautieniaus-Želvio, LVPA yra 29-ių Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, 15-os Energetikos ministerijos ES priemonių valdymo partneris, kuris yra sukaupęs patirtį verslo projektų konsultavimo, vertinimo ir įgyvendinimo bei projektų vystymo srityse. Dėl to agentūra vis labiau koncentruojasi į organizacinių kompetencijų vystymą, orientuotą į patikimą ir profesionalų modernių technologijų, diegimo, skaitmeninimo, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) produktų ir paslaugų prototipų ir / arba beta versijų sukūrimo, žaliųjų inovacijų, ekonominės ir atsinaujinančios energetikos infrastruktūros projektų valdymą pagal ES reikalavimus.

Šiuo metu LVPA dar priima paraiškas pagal dvi 2014-2020 m. finansinio laikotarpio priemones. Pagal priemonę „Gatvių apšvietimo modernizavimas“ paraiškų laukiama iki rugsėjo 1 d. Pagal priemonę planuojama paskirstyti 12 mln. eurų ES investicijų. Priemone siekiama modernizuoti gatvių apšvietimą, didinant energijos vartojimo efektyvumą. Pagal priemonę „Inoconnect“ paraiškų laukiama iki lapkričio 30-osios, pagal ją planuojama paskirstyti 1,4 mln. eurų ES investicijų. Priemonės tikslas yra skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje.

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra įgyvendina Lietuvos verslo plėtrai ir jo tarptautiniam konkurencingumui didinti skirtas nacionalines strategijas ir programas, kryptingai padeda investuoti paramą verslui, taikomiesiems moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, modernių technologijų diegimui, skaitmeninimui, ekologinėmis inovacijoms, atsinaujinančiai energetikai, turizmui, administruoja ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšas, užtikrina informacijos apie reikalavimus ir ES paramos paskirstymą sklaidą.

LVPA direktoriaus teigimu, agentūra siekia mažinti administracinę naštą klientams ir ne tik atrasti bei finansuoti, bet ir patikimai bei tvariai įgyvendinti projektines idėjas, pasiekiant rezultatą Lietuvos regionuose, ir taip stiprinant nacionalinio verslo naudos realizavimo, t.y. projektų valdymo praktinius gebėjimus, kas yra tampriai susiję su ES investicijų valdymo sistemos korporatyvinėmis vertybėmis.

Pranešimą paskelbė: Rūta Grigolytė, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra

Parašykite komentarą