Įvairenybės

LRTK siekia stiprinti bendradarbiavimą autorinių teisių apsaugos srityje

2021 m. spalio 25 d. Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – LRTK) iniciatyva įvyko susitikimas su Policijos vadovybe, kuriame buvo nutarta glaudžiau bendradarbiauti ginant autorių teises ir stiprinant jų apsaugą internete.

LRTK pirmininkas Rimantas Bagdzevičius trumpai apžvelgė LRTK suteiktas funkcijas ir nuveiktus darbus nuo 2019 m. balandžio 1 d., kai jai, pagal Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, buvo suteikta teisė prižiūrėti ir ginti autorių teises internete, pabrėžė bendradarbiavimo svarbą siekiant kuo efektyviau kovoti su piratavimu bei autorių teisių pažeidimais, pažymėjo, kokia svarbi yra ir kitų institucijų pagalba nustatant autorių teisių pažeidimus bei identifikuojant asmenis, užsiimančius neteisėta veikla, bei taikant jiems atsakomybę.

Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla pažymėjo, kad ateityje policijos virtualus patrulis, taip pat kiti pareigūnai skirs daugiau dėmesio nelegalaus audiovizualinio turinio platintojų nustatymui bei intelektinės nuosavybės vagysčių užkardymui.

Susitikimo metu sutarta aktyviau keistis ir dalintis turima informacija, aptarti bendros veiklos principai, pasikeista nuomonėmis dėl LRTK, kaip prižiūrinčios institucijos, funkcijų praplėtimo ir didesnių galių jai suteikimo, galimų teisės aktų pakeitimų.

Pranešimą paskelbė: Juliana Dunovska, Lietuvos radijo ir televizijos komisija

Parašykite komentarą