Verslas

„Linavos” vadovai: asociacija yra tarsi akcinė bendrovė ir nariams informacija apie jos padėtį yra konfidenciali

Asociacijos „Linava” vadovai pranešė, kad didžiąją dalį šalies vežėjų vienijanti organizacija vadovaujasi ne Asociacijų, o Akcinių bendrovių įstatymu, kuris leidžia apriboti narių galimybes gauti oficialią informaciją apie jos finansinę padėtį bei skolininkus. Tokį sprendimą pateikia „Linavos” prezidentas Algimantas Kondrusevičius, atsakydamas į narių pakartotinį prašymą suteikti informaciją apie asociacijos finansinę padėtį, skolininkų sąrašus ir jų skolingas sumas. „Atkreiptinas dėmesys, kad dalis klausimų liečia privačių juridinių asmenų ūkinės – komercinės veiklos duomenis. Jūsų reikalaujami pateikti dokumentai gali būti konkrečių įmonių konfidenciali informacija, kurios aš, kaip „Linavos” prezidentas, negaliu gauti, o tuo labiau neturiu teisės platinti kitoms įmonėms, nesančioms tų įmonių akcininkėmis”, – rašte teigia A.Kondrusevičius. Savo atsisakymą jis argumentuoja remdamasis Akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Tai buvo jau ne pirmas neigiamas „Linavos” prezidento atsakymas į pakartotinius iniciatyvinės grupės „Už finansinį ir rinkimų skaidrumą asociacijoje „Linava”!” reikalavimus pateikti informaciją apie asociacijos skolininkus. Susirašinėjimas su asociacija tęsiasi apie tris mėnesius. „Iki šiol mes tik pajuokaudavome, kad „Linavos” vadovai asociaciją laiko savo nuosava bendrove, kurioje tvarkosi, kaip jiems patinka, tačiau pagaliau gavome raštišką to patvirtinimą. Asociacija turi atstovauti savo narių interesus ir atsiskaityti jiems, neslėpti jokių finansinių pažeidimų. Mes iš savo nario mokesčio ir kitų įmokų išlaikome asociacijos vadovybę ir finansuojame jos veiklą, todėl turime teisę žinoti, kur išleidžiami mūsų pinigai”, – įsitikinę vežėjai, susibūrę į judėjimą „Už skaidrumą „Linavoje”. „Linavos” vadovybės raštą išanalizavę teisininkai paaiškino, kad, skirtingai nuo akcinių bendrovių, asociacija yra viešasis juridinis asmuo, kurio paskirtis yra ne siekti pelno, o tenkinti visų jos narių interesus, taip pat ir interesą gauti informaciją apie asociacijos veiklą. Asociacijai negalioja jokie bendrovių akcininkams taikomi konfidencialumo reikalavimai. „Mes neprašėme jokios informacijos apie kitas įmones, mus domina tik asociacijos finansinė padėtis, kuri, kaip įtariame, yra labai prasta. Toks vadovybės atsirašinėjimas šiuos įtarimus tik sustiprina”, – teigia vežėjai. Birželio pradžioje judėjimo „Už skaidrumą „Linavoje” iniciatoriai viešai pareiškė susirūpinimą dėl situacijos asociacijoje „Linava” ir jai pavaldžioje bendrovėje „Linavos servisas”. Jie taip pat įspėjo, kad bankrutavus „Linavos servisui”, patirti sunkumų gali ir dalis vežėjų, o „Linavos” vadovams slepiant tikrąją padėtį asociacijoje, stringa ne vienas vežėjams svarbus projektas. Judėjimui „Už skaidrumą „Linavoje” priklauso kelios dešimtys Vilniaus regiono vežėjų, kurių aktyviausi yra Aidas Nakčiūnas („Girteka”), Remigijus Žitkevičius („Vilniaus dobilas”), Juozas Kuklys („Veka-Auto”) ir kiti. Prie judėjimo aktyviai jungiasi vežėjai ir iš kitų Lietuvos regionų – Kauno, Šiaulių, Alytaus, Klaipėdos. Šiuo metu jau yra sukurtas judėjimo „Už skaidrumą Linavoje” koordinacinis centras, kur gali kreiptis vežėjai, palaikantys šį judėjimą ir norintys gauti informaciją apie tikrąją padėti asociacijoje bei patys spręsti jiems rūpimus klausimus. Daugiau informacijos, Erikas Armalis, vežėjų judejimas „Už skaidrumą „Linavoje” +370 698 11514, info@UzSkaidrumaLinavoje.lt

Parašykite komentarą