Teisėsauga, kriminalai

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMŲ (ŽŪR) NUOMONĖ DĖL VALSTYBĖS ĮMONĖS VALDYMO NEEFEKTYVUMO

Žemės ūkio rūmai, susipažinę su viešoje erdvėje paskelbta informacija apie Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (toliau – ŽŪIKVC), reiškia didelį susirūpinimą dėl valstybės institucijos virtimo nepotizmo objektu, kai nėra užtikrinama žmogiškųjų išteklių kokybė, valdymo procesus pažeidžia subjektyvūs kriterijai ir  vyksta socialinių santykių disfunkcija, o institucija, kurioje dirba per 200 darbuotojų nėra įgalinta teikti kokybiškas valstybei bei visuomenei reikalingas paslaugas.  

Teisės aktai veislininkystės asociacijas įpareigoja dirbti su ŽŪIKVC sukurtomis programomis o šios programos metai iš metų yra sukuriamos taip, kad su jomis neįmanoma elementariai dirbti – programos neefektyvios, neatitinka vartotojų poreikiams. Žemės ūkio rūmai ir atskiros asociacijos nuolatos bandė siekti ŽŪIKVC valdomų programų efektyvinimo, buvo ne kartą raštu kreiptasi į Žemės ūkio ministeriją dėl ŽŪIKVC neefektyvaus darbo ir klaidingų statistinių bei veislininkystės apskaitos duomenų teikimo. Deja, susidurdavome su valdininkų nuomonės monolitu ir neįgalia šiuolaikiškai dirbti įmonės valdymo sistema, kai į socialinių partnerių pastabas/siūlymus atsižvelgta nebuvo.

Viliamės, kad naujasis Žemės ūkio ministras, pasitelkdamas į pagalbą socialinius partnerius – Žemės ūkio rūmus, užtikrins efektyvų ir kokybišką ŽŪIKVC darbą, orientuotą į naudotojų – klientų poreikius atitinkančias kompleksines paslaugas ir įdiegs efektyvų valstybinės įmonės valdymą ir administravimą, kuris užtikrins efektyvesnį, inovatyvesnį, skaidresnį, patikimesnį, veikiantį pagal minimalias valdymo struktūras darbą.

ŽŪR kreipiasi į Vyriausybę ir prašo atkreipti dėmesį į paviešintus faktus bei inicijuoti ŽŪIKVC  valdymo pakeitimus.

Pranešimą paskelbė : Sonata Kisielielienė, LR Žemės ūkio rūmai

Parašykite komentarą