Verslas

Siekiama didinti savivaldybių kontroliuojamų įmonių veiklos viešumą ir skaidrumą

Šiandien Vyriausybė posėdyje pritarė Ūkio ministerijos siūlymui stiprinti valstybės nuosavybės funkcijas – siekiama VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ suteikti įgaliojimus stebėti savivaldybių kontroliuojamų įmonių veiklas, analizuoti rodiklius ir kasmet rengti šių įmonių veiklą apibendrinančias metines ataskaitas bei teikti pagalbą savivaldybėms su įmonių valdymu susijusiais klausimais. Taip pat siekiama sudaryti lankstesnes sąlygas valstybei ir savivaldybei pasitraukti iš viešųjų įstaigų, kurios nevykdo veiklos arba kurių vykdomoje veikloje netikslinga dalyvauti.

„Šie pakeitimai labai reikalingi siekiant dar didesnio savivaldybių kontroliuojamų įmonių veiklos viešumo ir skaidrumo bei užtikrinti valstybės valdomų įmonių veiklos koordinavimo nepriklausomumą. Šiuo metu VšĮ „Stebėsenos ir prognozių agentūra“ nėra nustatyta pakankamai įgaliojimų ir funkcijų, kurios leistų gauti informaciją iš institucijų apie savivaldybių kontroliuojamų įmonių veiklą, jų rezultatus ir sprendimus, taip pat tokią informaciją gauti tiesiogiai iš valstybės ir savivaldybės valdomų įmonių“, – sako ūkio ministras Virginijus Sinkevičius.

Taip pat dabar valstybė ir savivaldybė negali parduoti jai nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių, jeigu, steigiant VšĮ ar didinant VšĮ dalininkų kapitalą, investavo valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ar VšĮ yra valstybės ar savivaldybės turto panaudos gavėja, nors jai dalyvauti viešosios įstaigos veikloje netikslinga.

Vyriausybės patvirtinti Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo pakeitimai bus teikiami svarstyti Seimui.

Pranešimą paskelbė : Rūta Serapinaitė, LR Ūkio ministerija

Parašykite komentarą