Studijos

Lietuvių Fondo stipendijų laureatės: žurnalistika – geriausias įrankis smalsumui patenkinti

Vytauto Didžiojo universitete (VDU) iškilmingai įteiktos Lietuvių Fondo (JAV) vardinė prof. Zenono Rekašiaus bei Alinos ir Igno Skrupskelių atminimo fondo stipendijos. Šiais metais prof. Z. Rekašiaus vardo stipendija skirta VDU Viešosios komunikacijos bakalauro studijų ketvirtakursei Urtei Alksninytei už naujų žurnalistikos temų atradimą ir puikiai parengtą baigiamąjį darbą „Pandeminės krizės vaizdo liudijimai: fotožurnalistų refleksijos“. Ateities medijų ir žurnalistikos studijų magistrantei bei žurnalistei Rugilei Matusevičiūtei įteikta Alinos ir Igno Skrupskelių atminimo fondo stipendija už geriausią žurnalistikos studijų baigiamąjį darbą tema „Aplinkosaugos žurnalistikos tikslai, principai, praktikos: audiovizualinio projekto „Išpakuota“ atvejis” bei aplinkosaugos žurnalistikos Lietuvoje populiarinimą.

Nuo pat įsikūrimo 1962 m. Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiantis Lietuvių Fondas (LF) remia lietuvišką kultūrą, švietimą, lietuviškos veiklos centrus Amerikoje, Lietuvoje ir visame pasaulyje. Fondo atstovai džiaugiasi, kad LF įkūrėjų lūkesčiai pasiteisino ir jie ne tik gali kasmet paremti įvairius projektus, skirti stipendijas studentams, bet ir sulaukia naujų narių bei aukotojų. Jų dėka LF yra įkurtas ne vienas specialios paskirties fondas. Vienas tokių yra JAV lietuvių išeivijos publicisto, vieno iš liberalios minties mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėjų ir redkolegijos narių, „Santaros-Šviesos“ veikėjo prof. Zenono Rekašiaus (1928–2011) fondas, kurio stipendininkais išrenkami Lietuvos žurnalistikos studentai.

Praėjusiais 2020 metais LF žurnalistiką studijuojantiems studentams pradėjo teikti dar vieną – Alinos ir Igno Skrupskelių atminimo fondo stipendiją. Naujoji stipendija skiriama geriausią bakalauro ar magistro darbą parašiusiam žurnalistikos studijų krypties studentui. Publicistas, žurnalistas, Lietuvos žurnalistų sąjungos valdybos narys, redaktorius I. Skrupskelis (1903–1943) dirbo žurnalo „Židinys“ redaktoriumi, buvo dienraščio „XX amžius“ redakcijos narys, 1939–1940 m. – šio dienraščio vyriausias redaktorius. 1940 m. suimtas už politinę veiklą, sovietų nuteistas 8 metams kalėti Vorkutos Rečlago lageryje, kur ir 1943 m. žuvo. A. Petrauskaitė-Skrupskelienė (1904–1994) buvo lituanistė, „Aušros“ mergaičių gimnazijos direktorė, ateitininkų veikėja. Apsigyvenusi JAV, toliau aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje, 1979 m. suredagavo knygą „Lithuanian Writers in the West“.

Žurnalistika – geriausias įrankis smalsumui patenkinti

Pasak VDU absolventės U. Alksninytės, žurnalistika yra geriausias įrankis smalsiam žmogui. „Mokydamasi VDU įgijau amatą ir priemones ieškoti istorijų bei jas papasakoti. Rengdama savo baigiamąjį darbą apie fotožurnalistų kasdienybę pandemijos metu ir bendraudama su šios srities profesionalais pamačiau, kokį krūvį ir atsakomybę neša priešakinėse linijose dirbantys žmonės. Mane labai sužavėjo, jog jie stengėsi ne tik perteikti istorijas tiesiogiai iš įvykio vietos, siekiant parodyti visą situacijos dramatiškumą, bet ir išsaugoti ligoninių palatose gulinčių žmonių orumą. Taigi man žurnalistika yra kaip vienas svarbiausių dalykų, padedančių jausti gyvenimo pulsą“, – pastebi stipendijos laureatė.

VDU magistro studijų absolventė ir aplinkosauginio audiovizualinio projekto „Išpakuota“, apie kurį ir rengė savo baigiamąjį darbą, sumanytoja R. Matusevičiūtė tikina, jog žurnalistiką ji supranta kaip galimybę kurti pridėtinę vertę pasauliui – šviesti žmones, supažindinti juos su istorijomis, kurios įkvepia ir leidžia pamilti gyvenimą. „Žurnalistika leidžia priminti žmonėms, koks gražus yra mūsų pasaulis ir kokių nuostabių iniciatyvų, organizacijų ir bendruomenių mes turime. Savo kuriamu projektu siekiu parodyti, kad mokslo ir aplinkosaugos temos gali būti pateiktos įdomiai, įtraukiančiai ir kokybiškai. Būtent kokybiška žurnalistika leidžia ne tik garsiai kalbėti apie aktualias problemas, iškelti jas į viešumą, sukurti erdvę naujam, progresyviam, informuotam diskursui, bet ir kartu kurti informuotą visuomenę, kuri gali ir nori tobulėti“, – teigia ir R. Matusevičiūtė bei ragina kolegas žurnalistus ir akademinę bendruomenę bendradarbiauti tarpusavyje siekiant kokybiškos žiniasklaidos kūrimo, kuri prisidėtų prie sėkmingo visuomenės švietimo ir aplinkosaugos žinutės sklaidos.

Atmintyje išliks nuolatinis dėstytojų palaikymas

Šių metų Z. Rekašiaus vardo stipendijos laimėtoja U. Alksninytė džiaugiasi Viešosios komunikacijos studijų metu turėjusi galimybę pasisemti tiek viešųjų ryšių, tiek žurnalistinių žinių. „Labai džiaugiuosi, kad universitete buvo tiek dėstytojų-praktikų, tiek ir teoretikų, kurie visą studijų medžiagą pateikdavo labai aktualiai. VDU jaučiama labai stipri dėstytojų mentorystė ir globa, palaikymas profesiniame kelyje. Visada prireikus patarimo dėstytojams gali rašyti asmeniškai, šie niekada nepasakys „ne“ ir jei tuo metu patys negalės suteikti reikiamos informacijos, nukreips tinkama linkme“, – savo įspūdžiais apie studijas dalijasi U. Alksninytė.

VDU dėstytojų ir administracijos draugiškumą, rūpestį, atidumą detalėms ir nuolatinį norą palengvinti studentų kasdienybę tikina prisiminsianti ir A. ir I. Skrupskelių stipendijos laureatė, VDU Ateities medijų ir žurnalistikos magistro studijų absolventė R. Matusevičiūtė. „Šias studijas visuomet prisiminsiu su šypsena, kurių metu nei karto nejaučiau baimės ar streso. Prireikus pagalbos, jos visada sulaukiau, o suabejojus savo žiniomis, visuomet galėjau kreiptis į dėstytojus ir sulaukti ne tik man reikiamų atsakymų, bet ir palaikymo ir padrąsinimo. VDU man visuomet liks universitetu, kuris visų pirma yra draugiškas ir atviras kiekvienam“ – studijas universitete apibūdina R. Matusevičiūtė.

Stipri ir kokybiška žiniasklaida šiandien – kaip niekad reikalinga

VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja prof. Kristina Juraitė džiaugiasi, jog po dviejų metų į VDU vėl sugrįžo Lietuvių fondo stipendijos, skiriamos studentams, studijuojantiems žurnalistiką. „Simboliška, kad iškilių Lietuvos žurnalistų ir visuomenės veikėjų vardinės stipendijos įteikiamos Vytauto Didžiojo universitete, kur pirmą kartą mūsų šalies istorijoje pradėtos žurnalistikos studijos. Čia 1925-26 m. žurnalistikos paskaitas galėjo rinktis ir lankyti įvairių fakultetų studentai, kuriems dėstė to meto šviesuoliai prof. Juozas Eretas, žurnalistas, redaktorius Juozas Keliuotis ir kiti. O lygiai prieš 80 metų buvo įkurta Sociologijos ir žurnalistikos katedra, deja, dėl nepalankiai susiklosčiusių istorinių aplinkybių gyvavusi vos kelerius metus. Profesionaliosios žurnalistikos tradicijų puoselėjimas ir ateities žurnalistų rengimas išlieka kertiniu prioritetu ir šių dienų kontekste, kai visuomenė susiduria su dezinformacijos, sąmokslo teorijų ir kitomis informacinio pobūdžio grėsmėmis. Šiandien kaip niekada reikalinga stipri ir kokybiška žurnalistika, ieškanti tiesos, ginanti viešąjį interesą, kitas demokratines vertybes ir gebanti atliepti kintančios visuomenės poreikius“, – JAV Lietuvių Fondo stipendijų svarbą ir misiją akcentuoja prof. K. Juraitė.

Pirmoji vardinė 1000 JAV dolerių Z. Rekašiaus stipendija įteikta 2015 metais VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Žurnalistikos ir medijų analizės magistro programos studentui Augustinui Šemeliui. 2017 metais stipendija įteikta VDU Viešosios komunikacijos katedros bakalauro studijų studentei Vytautei Merkytei, 2019 metais – VDU Viešosios komunikacijos studijų absolventei Rasitai Kunikauskaitei.

Naujoji 900 JAV dolerių A. ir I. Skrupskelių atminimo fondo stipendija skiriama geriausią bakalauro ar magistro darbą parašiusiam žurnalistikos studijų krypties studentui.

Abi stipendijos rotuojamos – vienais metais jos skiriamos VDU, kitais metais – VU studentams.

Pranešimą paskelbė: Rimgailė Dikšaitė, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą