Politika ir teisė

Lietuva sustiprins intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą

Koks yra intelektinės nuosavybės teisinės apsaugos poveikis valstybės ir visuomenės augimui, su kokiomis kliūtimis susiduria intelektinės nuosavybės paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę? Atsakymų į šiuos klausimus buvo ieškoma per teisingumo ministro Juozas Bernatonio ir vienos Jungtinių Tautų organizacijų – Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) – generalinio direktoriaus Francis Gurry susitikimą.
„Jūsų vizitas yra gera proga mums peržvelgti ir įvertinti Lietuvos institucijų ir Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos bendradarbiavimą ir visokeriopą šios organizacijos pagalbą kuriant ir stiprinant Lietuvos intelektinės nuosavybės apsaugos sistemą“, – sakė teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Ministras atkreipė aukšto svečio dėmesį, kad Teisingumo ministerija yra atsakinga už politikos formavimą pramoninės nuosavybės apsaugos srityje, o ministerijai pavaldus Valstybinis patentų biuras yra atsakingas už politikos įgyvendinimą šioje srityje.
Vienas Teisingumo ministerijos veiklos prioritetų yra elektroninių paslaugų išplėtimas, todėl Valstybinis patentų biuras aktyviai diegia pramoninės nuosavybės paslaugų teikimą elektroninėje erdvėje. Elektroninių paslaugų prieinamumas yra labai aktualus įgyvendinant tarptautines sutartis dėl patentų, prekių ženklų ir dizaino registracijos, kurias administruoja Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija, ir kuriomis aktyviai naudojasi viso pasaulio intelektinės nuosavybės kūrėjai.
Per daugiau nei 20 Lietuvos narystės Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijoje metų Lietuva ratifikavo daugelį šios organizacijos administruojamų daugiašalių konvencijų, kurių nuostatos yra sėkmingai įgyvendinamos. Kasmet vis daugiau Lietuvos įmonių registruoja ir gauna savo pramoninės nuosavybės apsaugą Lietuvoje ir užsienyje, pasinaudodami tarptautinėmis registracijos sistemomis.
Ši organizacija kartu su Valstybiniu patentų biuru kiekvienais metais leidžia informacinius leidinius lietuvių kalba apie intelektinės nuosavybės aktualijas, rengia mokymus, seminarus mokslo, verslo atstovams, teisėjams, patentiniams patikėtiniams.
Prie intelektinės nuosavybės populiarinimo ir viešinimo prisideda ir šios organizacijos skiriami apdovanojimai Lietuvos inovatyvioms įmonėms bei skiriami aukso medaliai jauniesiems išradėjams.

Parašykite komentarą