Verslas

„Lietuva 2050“: stiprūs, laisvi ir atsakingi piliečiai klestinčioje valstybėje – misija įmanoma!

Šiandien kaip niekada susiduriame su sudėtingais iššūkiais – klimato kaita, skaitmeninimas, didėjanti nelygybe, demografiniai pokyčiai… O besitęsiantis karas Ukrainoje, energetikos ir ekonomikos krizės dar labiau apsunkino padėtį ir paskatinto suprasti, kad turime siekti įtraukties, kovoti su skurdu ir stiprinti regionus. Be to, įveikiant neatidėliotinas šių krizių pasekmes, tampa akivaizdu, kad šiandien ir ateityje reikalingas esminis mūsų visuomenės pokytis, siekiant dar tvaresnio modelio tiek aplinkosauginiu, tiek visuomenės požiūriu. Kuo skubiau reikia pereiti prie tvarios, įtraukios ir atsparios ekonomikos bei visuomenės.

Lietuvos socialinio verslo asociacija siūlo į šiuo metu kuriamą Valstybės pažangos strategiją „Lietuva 2050“ įtraukti ambiciją tapti šalimi, kurioje klesti socialinė ekonomika ir socialinis verslas.

„Ir nors šiandien Lietuvoje socialinio verslo sektorius dar tik formuojasi, labai svarbu į pažangos strategiją įtraukti mūsų siūlomas nuostatas, jei norime būti bendrose gretose su Šveicarija, Kanada, Japonija, Izraeliu ir kitomis panašiomis šalimis. Tokiose šalyse ekonomika, verslas bei inovacijos glaudžiai susiję su visuomenei ir aplinkai kylančių iššūkių sprendimu, o ne vien tik pelno siekimu. Pasaulio ekonomikos forume Davose jau kelis metus iš eilės skiriama vis daugiau dėmesio socialiniam verslui, kaip vienam iš efektyvesnių būdų spręsti mums ir mus supančiai aplinkai kylančius iššūkius“, – sako Lietuvos socialinio verslo asociacijos (LISVA) vadovė Viktorija Bražiūnaitė.

Lietuvos socialinio verslo asociacijos siūlymai Valstybės pažangos strategijai „Lietuva 2050“:

Siekiame stiprios socialinės ekonomikos ir stipraus socialinio verslo sektoriaus, kas padėtų stiprinti laisvą, inovatyvų ir aktyvų pilietį, kuris pats geba spręsti kylančius iššūkius.

  • Siekiame, kad Lietuva turėtų kelias piliečių viešose konsultacijose išryškintas prioritetines sritis, kuriose būtų sutelktas ir toliau vystomas mokslo, technologijų potencialas, skatinamos viešosios ir privačiosios investicijos.
  • Siekiame, kad būtų užtikrintos didesnės valstybės paskatos ir investicijos naujai kuriamiems verslams, ypač smulkiajam ir vidutiniam verslui, bei socialiniam verslui inciatyvoms, nes su parama nesukursime laisvo ir kūrybiško demokratinės šalies piliečio.
  • Siekiame skatinti socialinį verslą – kurti kompetencijų ir geros praktikos centrą, rengti socialinio ir kito pradedančio verslo konsultavimo ir praktinio mokymo programas (greitintuvus), kurti darbo erdves socialiniam verslui, skatinti tarptautinį judumą, socialinių inovacijų gebėjimus bei įgyvendinti kitas skatinimo priemones.
  • Siekiame tarptautinės lyderystės socialinių inovacijų ir aukštųjų technologijų srityje, kurios sprendžia visuomenei ir mus supančiai aplinkai kylančius iššūkius.
  • Siekiame stiprios socialinės ekonomikos ir stipraus socialinio verslo sektoriaus, kuris padeda regionams ir kaimo vietovėms klestėti atskleidžiant savo unikalumą bei išskirtinį potencialą.

 „Apibendrinant visus strategijoje išdėstytus siūlymus, norime akcentuoti demokratines vertybes, stiprius ir laisvus piliečius. 2050-ųjų vizijoje matome laisvą ir demokratišką Lietuvą, kuri savo galia ir įtaka pasaulyje pranoksta savo realų teritorinį dydį ir kartu yra atspari išorės sukrėtimams per stiprius laisvus ir atsakingus piliečius, kurie aktyviai dalyvauja demokratijos puoselėjime ir patys sugeba spręsti kylančius iššūkius, padėti kitiems bei būti atspariems grėsmėms, o prireikus geba ginti save, savo artimus bei savo šalį“, – sako LISVA vadovė V. Bražiūnaitė.

 Su visais Lietuvos socialinio verslo asociacijos siūlymais Valstybės pažangos strategijai „Lietuva 2050“ galima susipažinti: https://lisva.org/wp-content/uploads/2023/01/LISVA-siulymai-2050-be-paraso.pdf

Pranešimą paskelbė: Auksė Kontrimienė, Lietuvos socialinio verslo asociacija (LiSVA)

Parašykite komentarą