Verslas

„Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ – studijų programa, sieksianti suburti ateities kūrėjus

„Mums reikia jaunų žmonių, kurie nori kurti, turi motyvacijos ir noro kažką keisti savo gyvenime, visuomenėje ar šalyje“, – teigia Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas ir VšĮ „VDU Verslo praktikų centras“  direktorius dr. Osvaldas Stripeikis. Todėl jau rugsėjį universitetas pasiūlys naujos koncepcijos bakalauro studijų programą „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“, kuri rengs ne tik būsimus verslo vystytojus, bet ir kūrėjus.

Anot doc. dr. O. Stripeikio, programa sieks būsimus studentus paruošti šiuolaikinėje visuomenėje ir verslo aplinkoje kylantiems iššūkiams. „Šiuolaikinis verslo pasaulis yra globalus ir labai nenuspėjamas, jame nuolat vyksta pokyčiai, todėl studentai turės ne tik gebėti prisitaikyti prie tokios aplinkos, bet ir siūlyti sprendimus kylančioms problemoms spręsti. Dažniausiai tie sprendimai turės būti priimami remiantis tam tikromis kūrybiškomis formomis ir kūrybišku požiūriu. Būtent kūrybiškų sprendimų ugdymu ir pasižymi šios studijų programos struktūra“, – teigia VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto docentas, pabrėžiantis, jog pagrindiniu studijų programos aspektu taps verslumo kompetencijų ugdymas.

Praktika paremtos studijos

Studijų programa „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ kurta atsižvelgiant į itin sėkmingą ir paklausią „VDU Verslo praktikų centro“ veiklą, kurios metu kartu su partneriais buvo sukurtas ir sėkmingai studijų procese išbandytas „EQ-Thinking“ modelis, paremtas mentoryste bei praktiniu projektų įgyvendinimu. Studijų programa taip pat remiasi Europos Komisijos verslumo kompetencijų ugdymo modeliu „EntreComp“, atliepiančiu numatomas reikalingiausias kompetencijas ir įgūdžius ateities darbo rinkoje, kuriuos pateikia tokios organizacijos kaip Ateities institutas (IFTF), Pasaulio ekonomikos forumas, „Forbes“, Tarptautinė darbo organizacija.

„Šios programos koncepcija gimė universitete jau 6-erius metus veikiančiame verslo praktikų centre „Minded VDU“, kuriame, pasitelkdami įvairius įrankius, metodikas bei praktikas, testavome verslo įmonėms tenkančius iššūkius. Tiek partneriai, tiek studentai, kurie dalyvavo „Minded VDU“ veikloje, išreiškė poreikį, kad būtų vertinga šią veiklą įprasminti ne vien kaip metų trukmės gretutinę studijų programą, bet ir ją išplėsti iki atskiros bakalauro studijų programos lygmens“, – idėją kurti naują studijų programą apibūdina vienas jos kūrėjų doc. dr. O. Stripeikis.

„VDU Verslo praktikų centro“ direktoriaus pastebėjimu, norint išugdyti tam tikrą kompetenciją, svarbu ją išbandyti praktiškai. „Jei siekiame studentams ne tik perteikti žinias, bet ir išugdyti savybes, padėsiančias dirbant komandoje, tam reikia skirti laiko – bent pusmetį. Taip pat labai svarbi ir studentų motyvacija tas savybes ugdyti. Dabartiniame kontekste sunku įsivaizduoti organizaciją, kurioje pridėtinė vertė būtų kuriama dirbant vienam. Todėl savo studijų programoje jau nuo pat pradžių skirsime didelį dėmesį darbo komandoje ugdymui: mokymosi procesas vyks komandose, kuriose studentai ne tik kartu mokysis teorinių pagrindų, bet ir praktiškai spręs įvairius iššūkius”, – pažymi VDU docentas.

Patirti, kurti, veikti

Pasak studijų programos vadovo doc. dr. O. Stripeikio, programa „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas” nuo kitų panašių studijų programų išsiskirs ne tik savo trukme (studijos truks ne kaip įprasta ketverius, o trejus metus), praktinių užsiėmimų gausa, bet ir tematiniu studijų etapų suskirstymu.

„Pirmaisiais studijų metais studentų lauks bazinių verslumo kompetencijų – emocinio intelekto, asmeninės lyderystės, komandinės patirties įgūdžių – pažinimas ir mokymasis dirbti komandoje. Bus išbandomi tam tikri principai, sprendžiami įmonių atvejai, įgyvendinami kūrybiniai projektai arba socialinės iniciatyvos bendruomenėse. Semestro metu bus mokomasi 4–5 dalykų, kurie yra integruoti tarpusavyje ir kuriuos vienija to semestro projektas. Remiantis „VDU Minded“ sukurtu „EQ-Thinking“ modeliu, pirmųjų studijų metų šūkis – „Patirk“, reiškiantis, jog studentai susipažins su komandinio darbo principais: pradedant nuo to, kaip dirbti komandoje, kokie būna darbo komandoje vaidmenys, kaip įveikti konflikto stadijas ir pan.  Taip pat daug dėmesio bus skiriama darbui su savimi – kaip pastebėti savo trūkumus, kaip susidėlioti tikslus ir tikslingai jų siekti. Studentai išmoks suprasti pagrindinius principus, kaip idėjos yra atrandamos, kuriamos, atrenkamos, kaip kuriami ir pristatomi jų prototipai”, – pirmųjų studijų metų programą apibūdina doc. dr. O. Stripeikis.

Antraisiais studijų metais studentai jau įgaus įrankius, kurių dėka susipažins su skirtingomis metodikomis, kaip tas idėjas kurti. „Tam bus pasitelkiamos tokios formos, kaip koučingo (liet. ugdomojo vadovavimo), grįžtamojo ryšio sesijos su mentoriais, vykdomi įvairūs kūrybiniai projektai. Kartu su organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ vykdysime bendrą studijų modulį, kurio metu studentai komandose turės kurti realias įmones ar mokomąsias bendroves”, – studijų programos inovatyvumą akcentuoja VDU docentas.

Tretieji metai bus skirti antraisiais studijų metais atrastų idėjų praktiniam įgyvendinimui: kuriant projektą, verslo įmonę, organizaciją ar įgyvendinant socialinę iniciatyvą. „Atrasti idėjas, išmokti jas atsirinkti, pasiūlyti įvairius kūrybinius sprendimus sprendžiant problemą ar steigiant verslo įmonę, startuolį, įgyvendinant socialinę iniciatyvą yra taip pat labai svarbi mūsų studijų programos dalis”, – pabrėžia O. Stripeikis, teigdamas, jog būtent 3 studijų metai yra pakankamas laikas suprasti pagrindinius principus, įgyti reikiamas kompetencijas ir žinias.

„Pirmieji metai skirti suvokti save kaip asmenį, pažinti savo kompetencijoms ir suprasti komandinio darbo principams, kurie yra svarbūs dirbant organizacijoje. Antrieji metai yra orientuoti į kūrybą, idėjų paiešką, jų įgyvendinimą, kuriant tam tikrus modelius. Tretieji metai – praktiniai, kai tos idėjos yra realizuojamos. Todėl bakalauro darbas bus skirtas atskleisti dvejus metus gvildentoms idėjoms – tai bus labai realus, konkretus projektas: ar kažkokios įmonės iššūkis, problemos sprendimas, pasiūlymas, arba verslo įmonės įkūrimas, socialinės iniciatyvos įgyvendinimas, pavyzdžiui, įkuriant nevyriausybinę organizaciją”, – studijų eigą apibendrina VšĮ „VDU Verslo praktikų centro” direktorius.

Verta atkreipti dėmesį, jog teoriniai studijų dalykai yra tarpusavyje integruoti kartu su praktiniais, kuriuos vienija to semestro projektas. Priklausomai nuo tematikos ir tikslų, per trejus metus studentai įgyvendins 6 kūrybinius projektus arba tam tikras iniciatyvas, kurios kaskart vis sudėtingės. „Tai, ką studentai išmoks, atsispindės to semestro projekte. Formuodami studijų programą analizavome analogiškas studijų programas užsienio universitetuose, rėmėmės „EntreComp“ modeliu, kurį sudaro trys kompetencijų sritys, bei savo pačių patirtimi „VDU Verslumo akademijoje“. Įvertinę studentų, mentorių bei dėstytojų grįžtamąjį ryšį, pastebėjome, jog 3 metai yra optimalus variantas studijų programai. Tuo labiau, kad procesai greitėja, intensyvėja, per trumpą laiką gali įvykti ženklus pokytis, todėl studentai teorines žinias įsisavins iškart vykdydami praktines veiklas”, – sako vienas iš programos sumanytojų doc. dr. O. Stripeikis.

Svarbiausia – noras siekti pokyčių

Studijų programos  „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas“ vadovas pažymi, jog šios studijų programos misija – ugdyti motyvuotus ir talentingus verslo vystytojus ir lyderius, pasiryžusius įgyvendinti savo inovatyvias vizijas ir idėjas, sugebančius kūrybiškai spręsti kylančius iššūkius, prisiimančius atsakomybę už Lietuvos ir pasaulio ateitį ir drąsiai inicijuojant pokyčius savo aplinkoje, organizacijose, bendruomenėse.

Doc. dr. O. Stripeikio pastebėjimu, nepriklausomai nuo to, kokią studijų kryptį pasirinks dabartiniai abiturientai, šiuolaikinio globalaus pasaulio kontekste, kuriame kiekvienas galėtų rasti savo vietą ir mylimą veiklą, verslumo kompetencijos tampa vienomis svarbiausių. „Nesvarbu, studijuosi verslą, menus ar psichologiją, verslumo kompetencijos leidžia geriau pastebėti savo turimas galimybes, atrasti idėjas ir jas realizuoti, įkuriant verslo įmonę, nevyriausybinę organizaciją ar vykdant socialinį projektą. Šias kompetencijas gerai apibūdina entreprenerio sąvoka, reiškianti verslumą, tačiau kartu apimanti ir mechanizmus, kaip ne tik atrasti verslo, socialines idėjas, bet ir jas įgyvendinti“, – verslumo kompetencijų ugdymo svarbą apibūdina „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizaino“ studijų programos, kurios koncepcija ir modelis jau spėjo gauti palankius vertinimus tarptautiniu mastu, rengimo grupės vadovas.

Būtent tarptautinis įvertinimas rodo, jog plačiai verslo organizacijų ir pažangiausių ugdymo institucijų pasaulyje naudojamos metodikos gali lengvai prigyti ir Lietuvoje. „2018 m. Europos verslininkystės skatinimo apdovanojimuose, nominacijoje „Investicijos į verslumo įgūdžius“ „VDU Verslumo akademija“ yra įvertinta kaip vienas iš trijų geriausių projektų, ugdančių verslumo kompetencijas. Kartu su užsienio aukštųjų mokyklų partneriais esame nusimatę kartu vykdyti įvairius projektus, organizuoti studentų vasaros stovyklas, spręsti socialinius iššūkius. Studentams suteikiama galimybė išbandyti save tarptautinėje, tarpdisciplininėje aplinkoje“, – programos įvertinimą tarptautiniame kontekste pažymi akademikas.

VDU Ekonomikos ir vadybos fakulteto (EVF) dekanė doc. dr. Rita Bendaravičienė akcentuoja, jog naujoji studijų programa yra subalansuota šių dienų jaunam žmogui. „Ši programa – tai savotiška kelionė į ateities mokymąsi. Žinios? Taip, jos reikalingos, bet interaktyvus darbas su jomis čia ir dabar yra tai, prie ko jaunas žmogus pripranta naudodamasis šių dienų technologijomis. Programai analogų Lietuvoje nėra, tačiau tai nėra kažkoks eksperimentas, o jau patikrintas projektas, kurio absolventai buvo ne tik itin patenkinti asmeniniais rezultatais, bet ir kelerius metus iš eilės skynė pergales šalies verslumo renginiuose. Džiaugiamės, kad VDU turime produktą, kuris ne tik patinka studentui, bet ir kuria vertę verslui, yra jau pelnęs vietinį ir tarptautinį pripažinimą. Tai – proveržio inovacija. Metas ja pasidalinti su visais“, – tvirtina VDU EVF vadovė.

Vis dėlto, pasak doc. dr. O. Stripeikio, svarbiausia būsimiesiems „Kūrybiško verslo ir inovacijų dizaino“ studentams – ateiti į universitetą su nuostata, jog mokymosi procesas gali būti labai įdomus. „Pasirinkusiems studijuoti mūsų studijų programoje siūlyčiau nusiteikti daug dirbti, tačiau svarbiausia – motyvacija. Gali ateiti nežinodamas daugybės dalykų, tačiau viską galime išmokti kartu. Mums reikia žmonių, kurie nori kurti. Įrankius, žinias, įgūdžius, metodikas, kaip tą padaryti, mes duosime, bet svarbiausia – noras keisti savo pasaulį“, – pabrėžia studijų programos vadovas.

Pranešimą paskelbė: Martynas Gedvila, Vytauto Didžiojo universitetas

Parašykite komentarą