Verslas

Kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui – reikšminga parama kuriant konkurencingus kultūros produktus ir investuojant į modernią infrastruktūrą

Lietuvos kultūros ir kūrybinių industrijų (KKI) sektorių dar šiemet pasieks apie 3,5 mln. eurų, skirtų paskatinti kurti konkurencingus kultūros produktus ir gerinti KKI įmonių infrastruktūrą. Dar apie 11 mln. eurų pagal REACT-EU kvietimus bus išmokėta 2023 m.

Šiandien baigtas Inovacijų agentūros sutarčių su dviejų Kultūros ministerijos skelbtų kvietimų – „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ ir „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ – pasirašymas su atrinktais pareiškėjais.

„Svarbu, kad KKI sektoriaus atstovus Lietuvoje pasiekia investicijos, kurios padės sektoriui konkurencingiau veikti, kurti inovacijas, užsiauginti reikiamą potencialą ir taip prisidės prie kūrybinės ekonomikos stiprėjimo, kurs naujas aukštą pridėtinę vertę generuojančias darbo vietas“, – teigia kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius.

Įmonės dalyvavo dviejuose kvietimuose, kur didžioji investicijų dalis paskirstyta paskatoms KKI sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus. Inovacijų agentūros duomenimis, sutartys šioje srityje pasirašytos su 67 pareiškėjais, 19 iš jų veiklą vykdo kino sektoriuje, 48 – kituose KKI sektoriuose. Sutartys pasirašytos su dizaino, kūrybinių paslaugų, amatų, leidybos, reklamos agentūrų, informacinių technologijų, muzikos kūrimo ir platinimo, architektūros, naujųjų medijų, vizualiųjų menų sričių įmonėmis.

Kitas kvietimas buvo skirtas paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones, veikiančias KKI sektoriuje, kurti naujus skaitmeninius produktus bei žiedinės ekonomikos paslaugas ir produktus, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą. Sutartys pasirašytos su 44 pareiškėjais, 8 iš jų veiklą vykdo kino sektoriuje, 36 – kituose KKI sektoriuose. Sutartys pasirašytos su dizaino, kūrybinių paslaugų, kino gamybos ir sklaidos, scenos menų, amatų, leidybos,  reklamos agentūrų, informacinių technologijų, muzikos kūrimo ir platinimo, architektūros srities įmonėmis.

Gaunamas finansavimas bus nukreiptas į aukštą pridėtinę vertę generuojančių darbo vietų kūrimą, procesų ir paslaugų skaitmeninimą, naujos įrangos, pavyzdžiui, baldų projektavimo, audimo staklių, modernios spaudos įrangos ar tiesioginėms transliacijoms skirtos kilnojamos studijos, įsigijimus. Lėšos taip pat bus skiriamos naujų skaitmeninių produktų, tokių kaip naujas laidų ciklas, sukūrimui, virtualios realybės filmų kūrimui, dirbtinio intelekto pagrindu valdomos vaizdų (paveikslų) kūrimo (piešimo) iš teksto sistemos, susietos su reljefiniu 3D skaitmeniniu spausdinimu, sukūrimui. Tarp finansavimą gaunančių projektų – mokomojo turinio ir muzikos transliavimo sistemos sukūrimas, platformos, skirtos virtualių 2D / 3D turų turiniui, kūrimas, skaitmeniniam menui skirtos NFT platformos sukūrimas, taip pat jau sukurtų KKI produktų prieinamumui didinti regionuose skirtos įrangos įsigijimas.

Pranešimą paskelbė: Ramūnas Korsakas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą