Studijos

Kokybiškos švietimo paslaugos – visiems Vilniaus vaikams

Vilniaus miesto Taryba šiandien pritarė penkerių metų (2020–2025 m.) trukmės priemonių planui, skirtam užtikrinti kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą visiems Vilniaus miesto vaikams. Jo tikslas – užpildyti tas skausmingas švietimo sistemos spragas, kurios jaučiamos ugdančių ir auginančių specialiųjų poreikių turinčius vaikus. 

„Mūsų miesto tikslas – sukurti įtraukaus ugdymo įstaigų tinklą, taip sudarant lygias galimybes visiems vaikams dalyvauti ugdymo procese, ir pasiekti, kad 80 proc. specialiosiose klasėse ir specialiosiose mokyklose besimokančių mokinių pagal savo galimybes pereitų į bendrosios ugdymo programos klases, o baigę mokyklą – sklandžiai įsilietų į darbo rinką ir taip pat jaustųsi svarbiais visuomenės ekonominės gerovės ramsčiais“, – sakė Vilniaus miesto mero pavaduotojas Vytautas Mitalas. 

Švietimo paslaugų tinklas turi atitikti augančio miesto reikmes ir teikti tolygiai pasiekiamas, prieinamas, kokybiškas paslaugas vaikams, turintiems skirtingus ugdymosi poreikius. Vilniaus miestas siekia visiems vaikams sudaryti lygias galimybes dalyvauti ugdymo procese, atsižvelgti į kiekvieno vaiko individualius poreikius. Šiuo metu Vilniuje yra apie 69 tūkst. mokinių, iš kurių 10 proc. turi specialiųjų ugdymosi poreikių. Per pastaruosius penkerius metus šis nuošimtis padvigubėjo. Specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams turi būti užtikrinta reikalingų švietimo paslaugų įvairovė, o kelionės į ugdymo įstaigą laikas turi būti kuo trumpesnis.

Siekdama šių uždavinių, Vilniaus miesto savivaldybė numato: kasmet penkių ugdymo įstaigų ir jų aplinkos infrastruktūrą pritaikyti universalaus dizaino principu; visose bendrojo ugdymo mokyklose patenkinti švietimo pagalbos specialistų poreikį; suteikti darbui reikalingas specialiąsias ugdymo priemones; sudaryti galimybes plėsti mokytojų bei mokyklose dirbančių specialistų žinias, kaip dirbti su skirtingais vaikais, taip pat užtikrinti profesiniam tobulėjimui reikalingą metodinę pagalbą.

Viena iš svarbiausių plano užduočių – efektyvių paslaugų teikimo užtikrinimas stiprinant pagrindinį švietimo pagalbos centrą – Pedagoginę psichologinę tarnybą (PPT). Bus didinamas švietimo pagalbos specialistų skaičius, plečiama infrastruktūra, ugdymo įstaigos sulauks joms priskirto kuruojančio PPT specialisto – taip komunikacija taps efektyvesnė, o sprendimai greitesni. PPT specialistai sieks suteikti pagalbą kiekvienam didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam vaikui ir jo aplinkai nesant mokykloje logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo. 

Tęstinis specialiųjų ugdymosi poreikių ar (ir) negalių turinčių vaikų profesinis parengimas ir ugdymas karjerai – dar viena svarbi Vilniaus miesto savivaldybės suformuluota užduotis. Dėl programų pritaikymo diskutuojama su profesinėmis mokyklomis, iki metų pabaigos su penkiomis jų tikimasi pasiekti susitarimus.

Per ateinančius penkerius metus situacija Vilniaus mieste keisis šiomis kryptimis: specialiosiose klasėse, specialiosiose mokyklose ir bendrose programose besimokantys vaikai kartu dalyvaus ugdymosi ir užimtumo veiklose, didelius ir labai didelius poreikius turintys vaikai pagal poreikį bus užimti mokykloje visus metus.

„Užtikrinant kokybiškų švietimo paslaugų prieinamumą kiekvienam vaikui svarbios ne tik miesto suplanuotos priemonės, bet ir kiekvieno mūsų požiūris bei pastangos. Laikmetis rodo, kad jau esame pasiruošę įžvelgti ne tik kliūtis, bet ir naujas atsiveriančias galimybes mums ir mūsų vaikams“, – sakė viena šios programos rengėjų, Administracijos vyriausioji patarėja socialinės politikos ir įtraukiojo švietimo įgyvendinimo klausimais Ilma Skuodienė.  

Vilniaus mieste švietimo pagalbai ir šio plano įgyvendinimui 2020 m. skirta 9,3 mln. eurų iš miesto biudžeto. Šis įtraukiojo ugdymo planas yra integrali Vilniaus miesto švietimo politikos dalis. 

Pranešimą paskelbė: Rusnė Marčėnaitė, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą