Verslas

Kaip rasti bendrą kalbą su savo vadovu

Įprasta manyti, jog vadovavimas bet kurioje organizacijoje vyksta iš viršaus į apačią. Ir bet kokios mūsų pastangos įtakoti vadovybę tėra kova su vėjo malūnais. Viskas taip ir yra – tik iš pirmo žvilgsnio.
Bet kuris vadovas yra tarsi didelis vaikas, kuris nuliūsta kai netenka mylimo žaislo ir pralinksmėja, kai susilaukia dėmesio ir supratimo. Svarbu tik žinoti, kada ir kurią stygą reikia paliesti, kad išgautumėte reikiamą melodiją. Kaip tai suprasti?

1.Pažinkite savo vadovą kaip save patį. Kad pradėtumėte vairuoti automobilį, jūs turite suprasti jo veikimo principą. Turite žinoti, kas yra akseleratorius ir kaip jis veikia. Turite suprasti kaip užvesti automobilį ir kaip jį sustabdyti. Tie patys principai galioja ir siekiant valdyti savo vadovą. Pažiūrėkite į pasaulį, į darbą, pagaliau į save jo akimis. Pamėginkite pajausti tai, ką jaučia jis. Kokie jo profesiniai ir gyvenimiški tikslai. Kaip jis leidžia laisvalaikį. Koks jo hobis. Kokios yra jo vertybės. Kas yra jo autoritetai. Kokias knygas jis skaito, jei apskritai randa laiko šiam užsiėmimui. Čia slypi svertai, kuriuos jums reikėtų įvaldyti.

2.Suderinkite savo prioritetus su vadovo prioritetais. Nesusipratimai su vadovu dažnai kyla dėl to, kad jūs ir jūsų vadovas skirtingai matote jūsų veiklos prioritetus. Turite pasiekti, kad judviejų požiūris į tai, kas yra pirmaeiliai, o kas antraeiliai dalykai sutaptų. Jei nesugebate to padaryti, vadovo prioritetai turi tapti ir jūsų prioritetais. Pasakykite savo vadovui, kad yra tam tikrų sričių, kurios jums yra neaiškios ir jūs norėtumėte susitikti su juo ir jas aptarti.
Sudarykite klausimų, kuriuos norėtumėte išsiaiškinti, sąrašą. Jam šie dalykai gali būti aiškūs, bet jums jie gali būti painūs. Jums reikia jo paaiškinimų. Kodėl visa tai yra svarbu? Jei jūs galėsite gauti išsamius atsakymus, daugelis dabartinių jūsų darbo problemų išsispręs. Tikrai ar vieną kartą ir visiems laikams nereikėtų išsiaiškinti tokių klausimų? Ar jam rūpi jūsų nuomonė po to, kai jis jau davė jums nurodymus? Ar jis nori, kad jūs sutiktumėte su viskuo, ką jis sako? Ar jis jus noriai priims bet kuriuo metu, kada tik jūs užeisite, ar jis pirmenybę teikia išankstiniam susitarimui dėl susitikimo? Ar jis nori tiesiogiai bendrauti su jumis, ar per jo sekretorę? Kas jam patinka ir nepatinka jūsų darbo stiliuje? Ką, jo manymu, reikėtų keisti jūsą darbe? Kokiu būdu jis norėtų būti informuojamas? Kokiai ataskaitai (žodžiu ar raštu) jis teikia pirmenybę? Trumpai ar išsamiai? Ar jis norėtų, kad jūs laikytumėtės darbo valandų? Ateitumėte anksčiau? Vėliau? Dirbtumėte savaitgaliais?

3.Kreipkitės į vadovą pagalbos, kai jos tikrai jums reikia. Jūs greičiausiai taip pat priklausote tai kategorijai žmonių, kurie niekada neprisipažins savo vadovui, kad ko nors nežino, kad yra problema, kurios jie negali išspręsti, kad yra užduotis, kurios jie nepajėgūs imtis. Vargu ar jūsų vadovas tiki, kad jūs viską išmanote vienodai gerai? Jei pasitikite savo jėgomis, nebijokite prisipažinti vadovui, jog kažko nežinote.
Nustebsite tai sužinojęs, tačiau vadovui patinka padėti kam nors iš savo darbuotojų išspręsti problemą, parodyti jam, kaip kas nors turi būti padaryta, ar atsakyti į neatsakytą klausimą. Jis negalės nė vieno iš šių dalykų padaryti, jei jums neužteks drąsos pasakyti, kad kažko nesugebate atlikti.

4.Padėkite vadovui susidoroti su jo problemomis. Jei atidžiau įsižiūrėtumėte, tai pastebėtumėte, kad ir jūsų vadovui iškyla tos pačios problemos kaip ir jums. Kiekvienam reikalinga pagalba. Net jūsų vadovui. Kokios gi pagalbos reikia jūsų vadovui? Kur jūs galėtumėte būti naudingas jam?
Jei jam sunkiai sekasi rašyti, pasiūlykite padėti parengti vidaus raštus ar korespondenciją. Jei jam trūksta organizuotumo, pasisiūlykite sudaryti susirinkimų ir pristatymų dienotvarkes ir planus. Jei būsite nuovokus ir galvosite, jūs rasite šimtus būdų jam padėti. Taip elgdamasis, jūs pagerinsite jo nuomonę apie save ir paspartinsite savo karjerą.

5.Negailėkite pelnytų komplimentų savo vadovui. Nesupraskite tai kaip paskatinimo pataikauti vadovui. Jūs kiekvieną dieną stengiatės prisiderinti prie savo sutuoktinio ar savo vaikų. Tą patį darote draugų ir pažįstamų atžvilgiu. Jūsų vadovas – tai dar vienas asmuo jūsų gyvenime, su kuriuo jūs turite palaikyti normalius santykius. Jis yra vienas iš svarbiausių žmonių jūsų gyvenime ir jis nusipelno nors jau tiek pat jūsų asmeninio dėmesio, kaip ir kiekvienas kitas.
Ar nepagalvojote, kad vadovas tikrai apsidžiaugtų, jei pasakytumėte jam komplimentą apie jo laimėjimus, jei nevengtumėte pasakyti, kaip gerai ir pasiaukojančiai jis dirba, jei nepamirštumėte padėkoti už pagalbą, kurią jis jums suteikė. Tik svarbu, kad komplimentas būtų tikras! Naivu tikėtis, kad vadovas būtų kvailesnis už jus ir nesugebtų atskirti pataikavimo nuo tiesos.
Komplimentas turi būti lakoniškas pasakytas laiku ir vietoje. Štai keletas pavyzdžių. Gal kažkurį iš jų galėsite pritaikyti ir savo vadovo atžvilgiu:
„Ar negalėtumėte duoti man patarimo šiuo klausimu?”
„Jums tai savaime suprantamas dalykas, bet man neaišku kodėl…”
„Susirinkimas, kurį šiandien pravedėte, buvo jėga”.
„Jūs sugebate pačiu laiku rasti teisingus atsakymus. Norėčiau ir aš taip sugebėti”.
„Kritinės pastabos jo adresu buvo teisingos. Jis to nusipelnė”.

Tikriausiai, nevalingai pagalvojote, o už ką aš galėčiau pagirti savo vadovą? Pasirodo, žymiai lengviau yra atrasti tuos dalykus, už kuriuos norėtusi „prikalti” jį prie sienos, negu tuos, už kuriuos norėtusi pasakyti ką nors malonaus. Taip dažniausiai yra ne todėl, kad jūsų vadovas yra „blogietis”, o todėl, kad jūs tik tokį įpratę jį matyti.

Šaltinis: Masalskienė E., Masalskis V., KĮ „Lokada”

Griežtai draudžiama kopijuoti, cituoti ar kitaip naudoti tinklalapyje paskelbtą informaciją kitose interneto svetainėse, tradicinėse žiniasklaidos priemonėse be straipsnio autorių sutikimo.

Parašykite komentarą