Politika ir teisė

J. Bernatonis su „Amnesty International“ atstovais aptarė žmogaus teisių padėtį ES

Šiandien teisingumo ministras Juozas Bernatonis Vilniuje susitiko su tarptautinės žmogaus teisių gynimo organizacijos „Amnesty International“ Europos institucijų skyriaus vadovu dr. Nicolas Berger ir šio skyriaus politikos ir strategijos koordinatore Iverna McGowan.
Susitikimo metu daug dėmesio skirta teisės viršenybės, ES žmogaus teisių politikos bei ES prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos klausimams.
Pokalbio metu taip pat buvo diskutuota apie galimybę spręsti romų diskriminacijos klausimą Europos mastu.
„ES direktyvose dėl lygybės apibrėžta diskriminacija tampriai siejasi su tolesniais žmogaus teisių pažeidimais, netgi su neapykantos nusikaltimais. Todėl ES Tarybai pirmininkaujanti Lietuva ketina parengti Tarybos išvadų projektą ir surengti diskusiją, kaip efektyviau užkirsti kelią neapykantos nusikaltimams ES“, – sakė J. Bernatonis.
Svečiai taip pat buvo informuoti, kad praėjusią savaitę Vilniuje vyko ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos surengtas seminaras „Totalitarinių režimų paveldas neapykantos nusikaltimuose“, kuriame buvo aptartos sąsajos tarp neapykantos nusikaltimų ir totalitarinių režimų įvykdytų nusikaltimų. Lapkričio viduryje taip pat bus surengta konferencija pagrindinių teisių klausimais „Kova su neapykantos nusikaltimais Europos Sąjungoje“.

Parašykite komentarą