Politika ir teisė

Iššūkis Lietuvos jaunimui: kaip atkreipti vietos valdininkų dėmesį

„Pinigai ateina ir išeina… ir išeina… ir išeina. Daug dalykų galima daryti be pinigų. Ir dažnai geriausias bendradrabiavimo pagrindas nėra finansinis. Geriausia su partneriais pasitarti, įtraukti į darbo grupes, leisti pristatyti savo veiklą, dalyvauti renginiuose ir išgirsti visų pusių nuomonę. Yra aibė kitų būdų, kur galima tartis, bendradarbiauti išgirsti, tokie partneriai gali būti ir valstybės institucijos. Tam skirta ir ši konferencija – pasakyti ir išgirsti“, − taip pasisakė Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Prezidentas Mantas Zakarka vienoje didžiausių šių metų jaunimui skirtų konferencijų „Jaunimo NVO bendradarbiavimas su vietos savivalda“.

Diskutuoti apie jaunų žmonių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldos bendradarbiavimo problemą į Lietuvos Respublikos Seimą susirinko virš 200 ministerijų, savivaldybių, mokslo, verslo ir jaunimo organizacijų atstovų. Galima pastebėti, jog kalbant apie su jaunimu susijusias problemas, dažniausiai kreipiamas dėmesys į nacionalinį lygmenį, tačiau šiandien vykstančios konferencijos tikslas – grįžti prie Lietuvos jaunimo problemų vietiniu lygmeniu. Savo mintimis apie jaunimo NVO ir valstybės bendradarbiavimą, ko tikisi abi pusės, kaip jos gali viena kitai padėti, kodėl apskritai reikalingos jaunimo organizacijos, dalinosi Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Viceministras Gintaras Klimavičius, Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas.

Verslo vaidmuo bendradarbiavime su jaunimo organizacijomis konferencijoje taip pat nebuvo pamirštas – apie tai dalyviams pasakojo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos (LVDK) Jaunimo reikalų komiteto pirmininkas Ilja Malkin. Kaip tinkamas skirtingų sektorių interesų suderinimo atvejis paminėtas LVDK, LiJOT ir Lietuvos darbo biržos projektas „Savanorystė – pirmas žingsnis sėkmingos karjeros link“. „Ar žinote, kokie yra mitai apie verslą ir NVO?, − provokavo Ilja Malkin, − Jų be galo daug, tačiau griaukime mitus darbais, o ne kalbomis. Bendra ateitis priklauso nuo abiejų sektorių bendradarbiavimo rezultatyvumo. Turime ieškoti sinergijų ir stiprinti tiek verslą, tiek NVO.“

Antroje konferencijos dalyje buvo pristatomos paprastos, tačiau įkvėpiančios jaunimo bendradarbiavimo su vietos valdininkais sėkmės istorijos. Vienas pagrindinių ir efektyviausių įrankių jauniems žmonėms tiesiogiai dalyvauti regionų sprendimų priėmimuose – Jaunimo reikalų tarybos.

Pirmoji tokia unikali platforma – Jaunimo reikalų taryba − jaunimo problemų sprendimui įsikūrė ne Lietuvos didmiestyje, o Akmenės rajone. Apie tai pasakojo Akmenės rajono meras Vitalijus Mitrofanovas. Ši jaunų žmonių itin teigiamai priimta iniciatyva lyg domino efektas netruko pasklisti visoje Lietuvoje. Todėl šiandien yra erdvė ir stipri galimybė jaunimo atstovams kartu su vietos savivaldos atstovais sėstis prie bendro stalo ir lygiavertiškai dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Savo geraisiais pavyzdžiais dalinosi ir Klaipėdos rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Audrius Laurutis bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų skyriaus vedėjas Jonas Laniauskas.

„Jaunimo nevyriausybinės organizacijos – tai galimybė, o ne problema valdžios institucijoms kartu įgyvendinant viešąjį visuomenės interesą. NVO ypatingai svarbios, įgyvendinant jaunimo užimtumą Lietuvoje. Turime eiti gerųjų pavyzdžių linkme ir pripažinti dalyvavimą NVO veikloje kaip darbinę patirtį“, − teigė Ministro Pirmininko patarėjas Justas Pankauskas.

Galiausiai konferencija pasiekė pagrindinį savo uždavinį – paskatinti jaunimo nevyriausybinių organizacijų ir vietos savivaldos lygiavertišką dialogą. Buvo parodytas aiškus pavyzdys, kaip Lietuvos jauni žmonės ir politikai gali kartu diskutuoti apie tas pačias problemas. Vietoj išvados verta pasakyti, kad Lietuvoje yra be galo stiprių jaunimo organizacijų, kurios gali ir turi kompetencijų dalyvauti sprendimų priėmimuose, o tik bendradarbiaudami sektoriai veikia efektyviau, vieningiau ir gali papildyti vienas kitą.

Daugiau informacijos:
Rasa Aleškevičiūtė
Ryšių su visuomene koordinatorė
Lietuvos jaunimo organizacijų taryba ( LiJOT)
Tel. (8-5) 279 1014
El. p. informacija@lijot.lt

Parašykite komentarą