Teisėsauga, kriminalai

GRECO susitikimuose – Lietuvos aukščiausios vykdomosios valdžios atsparumo korupcijai vertinimas  

Šiandien prasidėjo savaitę truksiantis ET Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) ekspertų vizitas Lietuvoje. GRECO pradėjus Lietuvos vertinimą pagal penktąjį vertinimo etapą – „Centrinės vykdomosios valdžios bei teisėsaugos institucijų korupcijos prevencija ir atsparumo korupcijai skatinimas“, bus analizuojama, kaip aukščiausios vykdomosios valdžios atstovai bei Policijos ir Sienos apsaugos tarnyba laikosi kovos su korupcija principų.  

Teisingumo viceministro Elano Jablonsko teigimu, Lietuva, užtikrindama ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir kontrolės sistemą, didelį dėmesį skiria tarptautinių organizacijų, kartu ir GRECO, pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti.  

 „Lietuva, kurdama antikorupcinę aplinką, ypatingą dėmesį skiria GRECO ekspertų įžvalgoms, skatinančioms imtis būtinų teisinių, institucinių ir praktinių reformų. Galime pasidžiaugti ir ankstesniais vertinimo etapais, kai GRECO Lietuvą įvertino padarius reikšmingą pažangą kovoje su korupcija ir žengiant tinkamų reformų keliu”, – akcentavo E. Jablonskas.     

Penktojo vertinimo metu numatoma išanalizuoti Lietuvos aukščiausios vykdomosios valdžios bei policijos ir Sienos apsaugos tarnybos funkcijas, elgesio normas, interesų konfliktą, turto, pajamų, įsipareigojimų ir interesų deklaravimą, taisyklių dėl interesų konflikto įgyvendinimą, politinį sąmoningumą. 

GRECO siekia didinti šalių narių gebėjimą kovoti su korupcija, stebėdama, kaip jos įgyvendina Europos Tarybos kovos su korupcija standartus. Organizacija padeda nustatyti nacionalinių kovos su korupcija priemonių trūkumus, skatina imtis pokyčių.

Valstybių vertinimus atlieka ekspertų grupė, sudaryta iš valstybių narių pasiūlyto ekspertų sąrašo. Vertinimą apima GRECO patvirtintos formos klausimyno pildymas, GRECO ekspertų vizitas vertinamoje šalyje bei parengtos ataskaitos nagrinėjimas GRECO plenariniame posėdyje, kuriame dalyvauja ir savo pastabas teikia visos valstybės narės. GRECO taip pat atlieka vertinamajai valstybei pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priežiūrą. 

Europos Taryba GRECO įsteigė 1999 m., jos narėmis šiuo metu yra 49 valstybės. Lietuva GRECO nare tapo 1999 m. gegužės 3 d.   

Pranešimą paskelbė: Dalia Milkevičienė, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą