Teisėsauga, kriminalai

JT Komitetas prieš kankinimus sveikina Lietuvos pažangą užtikrinant žmogaus teises

Lapkričio 17-19 dienomis Lietuvos delegacija, vadovaujama teisingumo viceministro Elano Jablonsko, JT Komiteto prieš kankinimus nariams pristatė šalies pažangą įgyvendinant 1984 m. JT Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, ataskaitą.

Komiteto ekspertai palankiai įvertino Lietuvos holistinį požiūrį į žmogaus teisių propagavimą ir kovą su kankinimu, taip pat domėjosi ekstremalia situacija pasienyje su Baltarusija ir iššūkiais, susijusiais su migrantų padėtimi.

Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimus atstovai, peržiūrėję  šalies ketvirtąją periodinę ataskaitą, teigė, jog  Lietuva artėja prie visiško atitikimo Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatoms.

Viceministro teigimu, vertindami Lietuvoje įgyvendintas kankinimų prevencijos priemones, Komiteto nariai itin palankiai atsiliepė apie nuolatinį suimtųjų ir nuteistųjų skaičiaus mažinimą, elektroninio monitoringo sistemos įdiegimą, Pusiaukelės namų modelio įgyvendinimą, laikino sulaikymo infrastruktūros modernizavimą.

Pasak E. Jablonsko, vienas svarbiausių Lietuvos, kaip naujosios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos narės, prioritetų – visuotinės žmogaus teisių darbotvarkės sklaida.

Lietuvos teisingumo viceministras Elanas Jablonskas akcentavo, kad žmogaus teisės ir orumas yra Lietuvos konstitucinės santvarkos, smerkiančios kankinimus ir žiaurų bei žeminantį elgesį ir bausmes bei sukūrusios tvirtą institucinį ir nacionalinį reguliavimą, pagrindas.

Komiteto nariams pristatyti ir iššūkiai, kuriuos Lietuva patiria dėl autoritarinio Baltarusijos režimo organizuojamos hibridinės atakos, pasitelkiant nelegalius migrantus.

„Lietuva susidūrė su didelio masto hibridiniu išpuoliu, kurį surengė Baltarusijos režimas. Tai precedento neturintys iššūkiai, kuriuos įveikiant šalis buvo priversta pasienio zonoje įvesti laikinąją nepaprastąją padėtį, taip pat ėmėsi tiekti humanitarinę pagalbą pasienio zonoje esantiems migrantams“, – teigė E. Jablonskas.

JT komiteto atstovai taip pat pozityviai įvertino Lietuvos pažangą gerinant suimtųjų ir nuteistųjų sąlygų gerinimą, sveikatos draudimo užtikrinimą, jų skaičiaus sumažinimą. Taip pat sveikino bausmių atlikimo sistemos modernizavimo procesus, siekį įgyvendinti dinamiškesnį administravimą, saugumą, pakartotinio nusikalstamumo prevenciją, vienodos praktikos taikymą, eliminuojant korupcijos pasireiškimo rizikas. Be to, pagyrė pozityvias iniciatyvas gerinant nuteistųjų resocializacijos, užimtumo, švietimo, priklausomybės ligų gydymo klausimus, į šiuos procesus labiau įtraukiant nevyriausybines organizacijas ir kitus socialinius partnerius, nes tai ženkliai prisidės prie netinkamo elgesio eliminavimo bei kankinimų prevencijos.

Pagirtos ir mūsų šalies iniciatyvos prekybos žmonėmis srityje, vaiko teisių apsaugos, smurto artimoje aplinkoje srityse, ypač darbuotojų kompetencijų ir gebėjimų ugdymas, švietėjiškų kampanijų plėtra, netinkamo elgesio prevencijos bei į žmogaus teisių užtikrinimą orientuotų priemonių taikymas.

Pasak delegacijos vadovo Elano Jablonsko, Lietuva ne tik įvertins konstruktyvaus dialogo su komiteto nariais įžvalgas, bet ir sieks užtikrinti visišką atitiktį Jungtinių Tautų Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatoms.

Šiomis dienomis Ženevoje vyksta Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą 72-oji sesija, kurioje buvo svarstomas Lietuvos Respublikos ketvirtasis periodinis pranešimas pagal 1984 m. Jungtinių Tautų konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą.

Lietuvos delegaciją sudarė Teisingumo, Užsienio  reikalų, Socialinės apsaugos ir darbo, Sveikatos apsaugos, Vidaus reikalų ministerijų atstovai, taip pat Valstybės  sienos  apsaugos  tarnybos, Generalinės prokuratūros, Policijos departamento, Kalėjimų departamento atstovai bei Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės prie Jungtinių Tautų biuro ir kitų tarptautinių organizacijų Ženevoje atstovai.

Pranešimą paskelbė: Evaldas Račys, LR Teisingumo ministerija

Parašykite komentarą