Buitis, Namai

EP siūlo suderinti šunų ir kačių registravimo taisykles

Siekdamas pažaboti neteisėtą prekybą gyvūnais augintiniais ir užkirsti kelią užkrečiamosioms ligoms, ketvirtadienį Europos Parlamentas (EP) pasiūlė suderinti ES valstybėse renkamus duomenis apie šunis ir kates, kad būtų lengviau keistis šia informacija.

Daugelis ES valstybių jau turi privalomas gyvūnų augintinių identifikavimo ir registravimo sistemas, tačiau skiriasi jų renkama informacija. EP priimtoje rezoliucijoje raginama suderinti visų ES valstybių šunų ir kačių registravimo duomenų bazes, o ilgainiui į jas įtraukti ir kitus gyvūnus augintinius.

EP narių įsitikinimu, privalomas augintinių registravimas ir galimybė visoje ES keistis jų duomenimis sumažins dokumentų klastojimo ir neteisėtos gyvūnų prekybos mastą, taip pat leis nustatyti gyvūnų ligų protrūkio šaltinius ir veiksmingiau reaguoti į netinkamą elgesį su naminiais gyvūnais.

Rezoliucijoje pažymima, kad į neteisėtą prekybą patekę gyvūnai dažnai būna prastai prižiūrimi, jiems kyla didesnė ligų rizika. Be to, 70 proc. naujų ligų, kuriomis per pastaruosius dešimtmečius susirgo žmonės, yra gyvūninės kilmės.

Kovo mėn. Europos Parlamentas ketina balsuoti dėl naujų gyvūnų sveikatos taisyklių, kuriomis Europos Komisijai suteikiama teisė įpareigoti ES valstybes rinkti duomenis apie naminius augintinius.

Visų ES šalių darbo skelbimai – viename portale

Ketvirtadienį Europos Parlamentas patvirtino naujas Europos užimtumo tarnybos (EURES) taisykles. Jos leis automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis. Be to, visų ES valstybių užimtumo tarnybų skelbimai taps prieinami viename interneto portale.

EURES yra ES ir Europos ekonominės erdvės šalių užimtumo tarnybų tinklas, kuris padeda keistis informacija apie laisvas darbo vietas ES valstybėse. Kasmet per šį tinklą įdarbinama apie 150 tūkst. žmonių.

Su ES Taryba jau suderintos reformos tikslas – užtikrinti geresnes darbo vietų ir darbuotojų paieškos paslaugas visoje Europoje, paskatinti darbo jėgos judumą ir išvengti situacijų, kai vienose šalyse stebimas didelis nedarbo lygis, o kitose trūksta darbuotojų.

Naujosios taisyklės leis automatiškai susieti darbo ieškančių asmenų gyvenimo aprašymus su laisvomis darbo vietomis. Ši paslauga turės būti nemokama, taip pat prieinama neįgaliesiems. Be to, visų ES valstybių užimtumo tarnybų skelbimai taps prieinami EURES interneto portale.

EP pavyko užtikrinti, kad į EURES tinklą būtų įtrauktos ir privačios organizacijos, o pasienio regionai gautų daugiau informacijos apie laisvas darbo vietas skirtingose ES šalyse. Atsižvelgiant į ES valstybių švietimo sistemų ir darbo rinkos politikos skirtumus, valstybėms suteikta teisė neskelbti EURES tinkle informacijos apie pameistrystes ar stažuotes.

„Kai kuriose ES šalyse yra labai didelis nedarbas, o kitur pilna laisvų darbo vietų, nes nerandama kvalifikuotų darbuotojų. Išplėstas EURES tinklas padės tūkstančiams darbo ieškančių žmonių rasti darbą, o šimtams darbdavių – reikiamus darbuotojus“, – pažymėjo EP pranešėjas Heinz K. Becker (Europos liaudies partija, Austrija).

Naujosioms taisyklėms pritarė 576 EP nariai, nepritarė 56, o susilaikė 21. Jos įsigalios po dvejų metų nuo jų publikavimo ES Oficialiajame leidinyje.

Parašykite komentarą