Politika ir teisė

Daugiau atvirumo: duomenys apie juridinių asmenų dalyvius taps prieinami visuomenei

Nuo 2015 m. sausio 1 d. duomenys, kaupiami Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS), taps prieinami visuomenei.
Teisingumo ministras pasirašė įsakymą, kuriuo nustatyta tokios informacijos teikimo tvarka fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie iki šiol negalėjo gauti duomenų iš JADIS.
„Suprantamas pagrįstas žmonių siekis gauti informaciją, ar politikams ir valstybės tarnautojams artimi žmonės turi kokių nors interesų verslo įmonėse, ar yra jų dalyviai. Todėl nuo kitų metų tokią informaciją Registrų centras galės pateikti visiems ja besidomintiems“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Teikiant šią informaciją bus apsaugoti juridinių asmenų dalyvių asmens duomenys, nes nebus teikiamas dalyvio asmens kodas ir turimų akcijų skaičius.
Tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys nuo 2015 m. sausio 1 d. galės sužinoti konkretaus juridinio asmens dalyvius: uždarosios akcinės bendrovės akcininkus (fizinio asmens vardą, pavardę, juridinio asmens kodą, pavadinimą, asmens tapimo akcininku datą) ir mažosios bendrijos narius (vardą pavardę bei asmens tapimo mažosios bendrijos nariu datą).
Iki šių metų rugpjūčio, kuomet dar nebuvo įkurta Juridinių asmenų dalyvių informacinė sistema, akcininkų sąrašus buvo galima gauti iš Juridinių asmenų registro, tačiau juos įmonėms buvo nepatogu naudoti, be to, šioje informacijoje būdavo pateikiami ir akcininkų asmens kodai.
Be to, juridinių asmenų dalyviams būdavo nepatogu Registrų centrui teikti informaciją, nes jos nebuvo galima pateikti elektroniniu būdu.
Nuo šių metų rugpjūčio įsteigus informacinę sistemą, buvo sudarytos galimybės juridiniams asmenims pateikti juridinių asmenų dalyvių duomenis elektroniniu būdu, priimti, kaupti, apdoroti ir tvarkyti, analizuoti duomenis ir informaciją apie juridinių asmenų dalyvius bei teikti dokumentus, duomenis ir informaciją turintiems teisę juos gauti fiziniams ir juridiniams asmenims.

Parašykite komentarą