Politika ir teisė

Daugiabučių renovacija: nauda žmogui ir valstybei

Vyriausybė pritarė papildomoms daugiabučių renovacijos programos skatinimo priemonėms – supaprastinamas pirminių dokumentų rengimas ir sprendimų dėl renovacijos priėmimas, sudarytos galimybės valstybės paramą gauti žymiai didesniam atliekamų darbų skaičiui. Numatyta, jog iki 100 proc. gali būti finansuojamas techninių projektų rengimas, savivaldybės turės platesnes galimybes priimti sprendimus dėl atskirų gyvenamųjų namų kvartalų atnaujinimo. Į programą įtraukti bendrabučiai, socialiniai būstai, individualūs namai, tačiau šioms priemonėms dar reikės Seimo pritarimo.

Vyriausybės priimta daugiabučių renovacijos programa JESSICA sudaro itin geras sąlygas atnaujinti būstą ir papildomos priemonės turėtų paskatinti gyventojus nedelsti ir pasinaudoti šiomis galimybėmis.

Dabartinis modelis garantuoja ne tik 15 proc. išlaidų kompensavimą, bet ir itin geras – 3 proc. metines paskolos grąžinimo palūkanas. Taip pat numatyta, kad kas mėnesį grąžinamos bankams lėšos (paskola ir palūkanos) neviršys sutaupytų už šildymą lėšų dydžio, o socialiai remtiniems žmonėms valstybė įsipareigoja padengti 100 proc. renovacijos išlaidų. Reikia pabrėžti, kad renovacijai naudojamos ne bankų, o valstybės ir ES lėšos, norint dalyvauti programoje, nereikia įkeisti savo būsto.

Pažymėtina, kad renovavus būstą, pagerėja gyvenimo sąlygos, būstas tampa šiltesnis, išauga renovuoto nekilnojamojo turto vertė. Dėl daugiabučių namų renovavimo mažėja ir importuojamų energetinių išteklių poreikis bei lėšos jų pirkimui, žmonėms lieka daugiau pinigų vidaus vartojimui. Taip pat turėtų sumažėti nedarbas statybų ir su jomis susijusiose sektoriuose.

Palyginti su 2008 m. dabar vidutinė daugiabučio renovacija kainuoja apie 40 proc. mažiau, centralizuotai tiekiama šiluma 2009 buvo 23,2 proc. brangesnė nei 2008 metais. Vieno daugiabučio renovacija nuo pirmojo gyventojų susirinkimo iki darbų pradžios trunka apie 6 mėnesius.

Namų renovacija – ilgalaikis procesas, kuris vyks iki 2020-ųjų, valstybė šiai programai sukaupė 800 mln. litų.

Parašykite komentarą