Verslas

Darbo teisė: kodėl svarbu individualizuoti darbo sutartis?

Kiekvienas verslas privalo užtikrinti atitiktį darbo teisei, kuri aiškiai apibrėžia, kaip atrodo sveikus darbdavio ir darbuotojų santykius atspindinti darbo aplinka. Teisininkai primena, kad neturint visos reikiamos ar tinkamos dokumentacijos, įmonės interesai lieka neapsaugoti. Viena svarbiausių dokumentacijos dalių – darbo sutartys. Nors daugelis įmonių vis dar apsiriboja standartine darbo sutarties forma (patvirtinta Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu), specialistai sako – verta individualizuoti sutartis. Kodėl tai svarbu ir, apskritai, į ką dėmesį turėtų atkreipti verslai, siekiantys užtikrinti atitiktį darbo teisei?

Atitiktis darbo teisei – kokius aspektus turėtų įvertinti kiekviena įmonė?

Tinkamai pagal įmonės veiklą parengtos darbo sutartys (jų sudarymo, vykdymo, nutraukimo procesai) yra tik viena dalis. Tačiau tai tikrai ne viskas, kuo turi pasirūpinti atsakingi darbdaviai. Svarbu aiškiai reglamentuoti visus įmonės lokalinius aktus – nuo darbo tvarkos taisyklių iki šiandien itin populiaraus nuotolinio darbo tvarkos. Taip pat reikia apibrėžti, kaip atrodys darbuotojų atlygio ir skatinimo schemos.

Įmonės turėtų pasirūpinti ne tik bendrovės turto apsauga (nuo fizinio iki intelektinio), bet ir saugia darbo aplinka – parengti lygių galimybių politiką, užtikrinti smurto ir priekabiavimo prevenciją, parengti taisykles, kas būtų daroma, jei būtų pastebėtas mobingas.

Tai tik keli aspektai, sąrašą būtų galima tęsti dar bent dešimčia punktų. Ar įmonė užtikrina visišką atitiktį darbo teisei, daugeliui atsakingų verslų įvertinti padeda teisininkų atliekamas darbo teisės auditas. Jis, beje, ypač aktualus toms įmonėms, kurios neperžiūrėjo savo darbo teisės dokumentacijos ilgą laiką ir įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui 2017 metais.

Siekiant užtikrinti visišką atitiktį darbo teisei, nereikėtų taupyti laiko ar investicijų konsultacijoms su profesionalais – teisininkai sako, kad čia išties tinka pasakymas, jog šykštus moka du kartus. Ekspertai pabrėžia, kad neapgalvotas standartinių dokumentų naudojimas ir siekis sutaupyti rengiant dokumentaciją – darbo bei konfidencialumo sutartis, darbo tvarkos taisykles ir pan. – neretai priveda prie nevisavertės įmonės interesų apsaugos. Tuomet išauga konfliktų ir bylinėjimosi teismuose procesų tikimybė. Kai kuriais atvejais, pataupius iš pradžių, vėliau tenka susimokėti dvigubai.

Teisininkai pataria – individualizuokite darbo sutartis

Šiandien rinkoje būtų sunku rasti kelis verslus, kurių veikla ir įmonės politika būtų visiškai vienodos. Ypač kai šiandien stipriai keičiasi darbo aplinka – nuotolinis darbas, vis aktyviau skaitmenizuojami procesai ir t. t. Taigi ir standartinė darbo sutartis negali atspindėti visų skirtingų verslų interesų. Teisininkai pastebi, kad tik formalizuojant darbo santykius standartiniais susitarimais, bet jų neindividualizuojant, iškyla grėsmė verslo interesams – nevisiškai apsaugomas konfidencialumas, lieka spragų nekonkuravimo reikalavimų įgyvendinimo atžvilgiu, sunku suvaldyti kylančius interesų konfliktus ir t. t.

Naudojant pavyzdinę darbo sutarties formą, darbo santykiai yra įforminami tinkamai, tačiau norint visiškai apsaugoti įmonės interesus, svarbu apgalvoti ir įtraukti papildomas darbo sutarties sąlygas. Būtent jos leidžia individualizuoti sutartis ir darbo sutarties šalių susitarimu sukonkretina darbuotojo ir darbdavio pareigas ir atsakomybes. Nebūtina, tačiau stipriai rekomenduojama įtraukti tokius aspektus, kaip darbuotojo pareigų aprašymas, turto naudojimo tvarka, nekonkuravimo įsipareigojimas, mokymosi išlaidų atlyginimas ir pan. Papildomus punktus pagal įmonės veiklą gali padėti įvertinti teisininkai.

Šiandien vis garsiau kalbama apie įmonės vidinę kultūrą bei sveikus darbuotojų ir darbdavių santykius. Atitiktis darbo teisei nėra tik formalumas, tai yra atsakingos įmonės pareiga, o kartu ir patikimo darbdavio reputacijos dalis. Svarbu kurti ne tik modernius biurus, bet ir darbo kultūrą, kurioje aiškiai suvokiami ir teisiškai apsaugomi darbuotojų ir darbdavių interesai. Beje, verslai turėtų prisiminti – jei trūksta aiškumo ir suabejojama darbo santykius reglamentuojančiomis sutarčių sąlygomis, dažnu atveju jos aiškinamos darbuotojų naudai.

Pranešimą paskelbė: Evelina Bogdiun, UAB Whatabout agency

Parašykite komentarą