Verslas

Vilniuje kitąmet keisis rinkliava už leidimus prekiauti lauko kavinėse 

Vilniaus miesto taryba šiandien pritarė vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatų pakeitimams. Naujovė – rinkliavos dydis skirstomas pagal tris veiklos zonas. Pradėtos svarstyti ir patikslintos prekybos viešose vietose taisyklės, kurios padės kurti ir prižiūrėti miesto estetinio vaizdo vientisumą. 

Rinkliava – pagal veiklos zoną 

Tarybos sprendimu buvo pakeisti vietinės rinkliavos dydžiai už leidimo prekiauti (teikti paslaugas) lauko kavinėse išdavimą pagal tris išskirtas zonas. 

Pirmajai zonai priklauso istorinis miesto centras Senamiesčio seniūnijoje – jo teritorija sutampa su valstybės saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto Vilniaus senamiesčio teritorija. Šiai teritorijai keliami įvairūs aukščiausio lygio reikalavimai (paveldosauginiai, architektūriniai, estetiniai ir kt.), todėl šioje zonoje būtų taikoma didžiausia vietinė rinkliava, kas turėtų užtikrinti aukštesnio lygio paslaugas nei antroje ir trečioje zonose. Šios zonos gatvėse ir aikštėse yra įsikūrusių daug lauko kavinių, yra didžiausi lankytojų srautai. 

Antroji zona – dalis Naujamiesčio, Šnipiškių ir Žirmūnų seniūnijų. Šioje zonoje yra Vilniaus miesto centrinė dalis. Trečioji zona – visa likusi Vilniaus miesto teritorija. 

Iki šiol Vilniaus mieste taikyti 2015 m. patvirtinti dviejų dydžių vietinės rinkliavos dydžiai – už maitinimo paslaugas lauko kavinėse, esančiose reprezentacinėse vietose, – 2 Eur už 1 kv. m, kitose vietose – 0,9 Eur už 1 kv. m.  

Nuo karantino paskelbimo Lietuvoje pradžios, siekiant sumažinti verslo nuostolius, lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų laimėtojai iki 2021 m. sausio 1 d. yra atleisti nuo sutartinių įsipareigojimų, t. y. nuo paramos socialinės infrastruktūros plėtrai mokėjimų (lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų laimėtojai mokėjo paramą socialinės infrastruktūros plėtrai, 2019 m. gauta 76 428 Eur paramos ir 88 697 Eur rinkliavos gauta už konkursines ir kitas lauko kavines), nuo vietinės rinkliavos mokėjimo yra atleisti ir verslininkai, 2020 metais vykdantys maitinimo paslaugas lauko kavinėse. 

Bendrame 2020 m. spalio 1 d. pasitarime Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos bei Lietuvos barų ir kavinių asociacijos atstovams kartu su Vyriausiojo miesto architekto skyriaus atstovais buvo pristatyti planuojami pokyčiai mažinant administracinę naštą verslui, supaprastinus lauko kavinių leidimų išdavimo tvarką nuo 2021 metų: buvo pasiūlyti nauji vietinės rinkliavos dydžiai pagal zonas, pristatytos lauko kavinių zonos, estetikos reikalavimai ir įrengimo principai, lauko kavinių įranga, išorinės reklamos dydis ir kt.  

Šiandien patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu, mėnesinis vietinės rinkliavos dydis už maitinimo paslaugas lauko kavinėse bus taikomas pagal vietinės rinkliavos zonas ir Vyriausiojo miesto architekto skyriaus parengtą zonų schemą. Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimo nuostatų priede „Zonų, kuriose taikoma vietinė rinkliava už prekybą ar paslaugų teikimą viešosiose vietose, ribos“ nustatyti tokie mėnesiniai rinkliavos dydžiai: pirmoje zonoje – 5 Eur už 1 kv. m, antroje zonoje – 3 Eur už 1 kv. m, trečioje zonoje – 1 Eur už 1 kv. m.  

Verslui – mažesnės išlaidos  

Kartu Taryba pritarė ir siūlymui suvienodinti vietinės rinkliavos mokėjimą lauko kavinėje prie maitinimo paslaugas teikiančio verslininko patalpų ir lauko kavinėje ne prie maitinimo paslaugas teikiančio asmens patalpų (t. y. konkurso tvarka įrengiamoje lauko kavinėje). Be to, bus atsisakyta vasaros lauko kavinių įrengimo ir eksploatavimo konkursų organizavimo, taip pat – konkursų laimėtojų įsipareigojimo mokėti paramą socialinės infrastruktūros plėtrai (2020 metais paramos dydžio mokėjimo vidurkis – 19 Eur už 1 kv. m) bei lauko kavinių projektų   taip sumažinant verslui administravimo išlaidas (leidimai būtų išduodami pagal savivaldybės parengtas lauko kavinių įrengimo schemas, padalinančias miestą į zonas).  

Prekybos viešose vietose pokyčiai 

Taryba pradėjo svarstyti ir prekybos viešosiose vietose taisyklių pakeitimus, numatančius tikslesnį šios veiklos reglamentavimą ir kartu mažinantį naštą prekybą vykdančiam verslui. Kioskai, paviljonai ir lauko kavinės, kaip planuojama, bus įrengiami pagal nustatyta tvarka suderintą projektą ar Vilniaus miesto savivaldybės administracijos parengtą prekybos vietos schemą.  

Pranešimą paskelbė: Rusnė Marčėnaitė, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą