Studijos

Ar durys į universitetą uždarytos neišlaikius matematikos egzamino?

Liepos 5 dieną Nacionalinė švietimo agentūra paskelbė matematikos, chemijos, fizikos, informacinių technologijų, užsienio kalbų rusų ir anglų, istorijos, geografijos ir biologijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus. Didžiausio dėmesio sulaukė žinia, kad matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė tik du trečdaliai laikiusių (67,61 procentai). Prasti matematikos valstybinio egzamino rezultatai nemažai daliai abiturientų gali užkirsti kelią aukštosiose mokyklose pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas.

Pasak MRU Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vadovo Sauliaus Bugailiškio, pretenduojant į universiteto valstybės finansuojamas vietas 2018-20 metų abiturientams būtina turėti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir bet kurį kitą valstybinį brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą, kurio įvertinimai įskaitomi, egzaminą išlaikius ne žemesniu kaip B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Taip pat skaičiuojamas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris turi būti ne mažesnis nei 7 iš privalomų mokytis dalykų sąrašo. Stojantiems į valstybės finansuojamas vietas taikomas minimalus slenkstinis konkursinis balas 5,4.

Vadinasi, neišlaikę matematikos egzamino šiemet pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas abiturientai išties neturės. S. Bugailiškis sako, kad tokiu atveju universitete galima pretenduoti į valstybės nefinansuojamas vietas, kadangi privaloma būti išlaikius vieną valstybinį egzaminą, kuris nebūtinai turi būti matematikos. Tačiau pašnekovas atkreipia dėmesį, kad stojančiųjų į valstybės nefinansuojamas vietas minimalus konkursinis balas turi būti ne mažesnis kaip 5,4.

Įstoję į valstybės nefinansuojamas vietas gali pasinaudoti valstybės studijų paskola, kuri suteikiama kredito įstaigose lengvatinėmis sąlygomis. „Kasmet studijų metais studentai gali kreiptis dėl naujos paskolos studijų kainai sumokėti ir gyvenimo išlaidoms padengti, sako S. Bugailiškis. – Tokių paskolų palūkanos gali būti apmokamos iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Valstybinis studijų fondas. Paskolos grąžinimo pradžia – metai po studijų baigimo ar nutraukimo, o paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.“

Edukacinis projektas „4mm. Pasistiebk“ – šansas abiturientams pasigerinti rezultatus

Negalintys pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas ir nenorintys mokėti už studijas gali pasinaudoti ir kitomis galimybėmis siekti universitetinio išsilavinimo. Mykolo Romerio universitetas jau trečius metus įgyvendina itin sėkmingą edukacinį projektą „4mm. Pasistiebk“. Projektas skirtas abiturientams, kurie nėra patenkinti savo brandos egzaminų rezultatais. Į programą atrinkti dalyviai, padedant mokytojams ekspertams turi galimybę visus mokslo metus nemokamai ir papildomai užsiėmimuose gilinti lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos ar matematikos dalykų žinias, sekančiais metais perlaikyti norimus valstybinius egzaminus ir taip siekti pasigerinti rezultatus. Jau pilotinio projekto rezultatai pranoko lūkesčius – net 80 proc. dalyvių pakartotinai perlaikę pasirinktų pagrindinių dalykų brandos egzaminus pagerino savo rezultatus.

„Dėl įvairių priežasčių vaikams brandos egzaminuose gali nepasisekti, kai kurie galbūt neturėjo tinkamų sąlygų, motyvacijos mokytis. Nesėkmės atveju tokie vaikai galbūt net nebesvarsto galimybių stoti į universitetą. MRU pasiūlė galimybę ne tik papildomai pasimokius perlaikyti brandos egzaminus ir bandyti stoti į norimą universitetą, bet ir siekia sužadinti jų motyvaciją nepasiduoti, patikėti savo jėgomis ir galimybėmis“, – sako MRU Priėmimo ir rinkodaros skyriaus vadovas Saulius Bugailiškis.

Pranešimą paskelbė: Vaidotas Norkus, Mykolo Romerio universitetas

Parašykite komentarą