Studijos

Europoje kinta gyvybės mokslų srities žemėlapis

Spalio 2 – 4 dienomis Vilniaus universitete vyko 10-ies Centrinės ir Rytų Europos šalių gyvybės mokslų srityje mokslinius tyrimus vykdančių institucijų susitikimas, kurio metu buvo įsteigtas aljansas „Alliance4Life“. Regione formuojama partnerystė taps stipriu atsaku Vakarų Europos gyvybės mokslų srityje mokslinius tyrimus vykdančioms institucijoms.

ES-13 šalyse gyvybės mokslų srityje lyderiaujantys universitetai ir mokslinių tyrimų institutai vykdys bendrą gyvybės mokslų strategiją. Aljanso „Alliance4Life“ tikslas – gyvybės mokslų integralumas, naujausi sprendimai visuomenei, žmonių sveikatai ir gyvenimo kokybei. Formalus aljanso, kaip atskiros struktūros įteisinimas, atliepia dabartinius Europos Sąjungos mokslo politikos pokyčius dėl Centrinės ir Rytų Europos šalių mokslinius tyrimus vykdančių institucijų įtraukties ir konkuravimo galimybių Europos Sąjungos mastu. Aljansas buvo aktyvus dalyvis derybose dėl naujosios „Horizon Europe“ programos, todėl tikimasi, kad jis įkvėps burtis į mokslinius tyrimus stiprinančius partnerystės tinklus ir kitose mokslo srityse.

Asociaciją įsteigusios šalys jungia gyvybės mokslų srities mokslinių tyrimų kompetencijas, atveria infrastruktūrą, derina mokslo-verslo bendradarbiavimo veiklas, užtikrina tyrėjų mobilumo, bendrų mokslinių tyrimų vykdymo galimybes ir formuoja bendrą mokslo komunikaciją.

Aljanso steigimo susitarimą pasirašė Vilniaus universiteto rektorius prof. Artūras Žukauskas, Masaryko universiteto (Čekija), Šv. Anos universitetinės ligoninės (Čekija), Slovakijos mokslo akademijos Biomedicininių tyrimų centro, Lodzės medicinos universiteto (Lenkija), Zagrebo universiteto Medicinos mokyklos (Kroatija), Tartu universiteto (Estija), Latvijos organinės sintezės instituto, Liublianos universiteto (Slovėnija) ir Semmelweiso universiteto (Vengrija) vadovai.

Pranešimą paskelbė: Liudmila Januškevičienė, Vilniaus universitetas

Parašykite komentarą