Politika ir teisė

Antstolių veikla taps skaidresnė

Šiandien Seime priimti teisingumo ministro Juozo Bernatonio inicijuoti Civilinio proceso kodekso pakeitimai, kuriuos įgyvendinus pagerės ir pagreitės skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimas, bus sumažinta galimų antstolių piktnaudžiavimų rizika.
„Antstolių darbas taps žymiai skaidresnis, jiems nebeliks jokių galimybių piktnaudžiauti. Taip pat patobulinta elektroniniu būdu vykdomų varžytinių tvarka, kad būtų geriau apsaugoti ir skolininko, ir išieškotojo interesai“, – sako teisingumo ministras J. Bernatonis.
Šiuo metu Civilinio proceso kodekse nustatyta, kad skundas dėl antstolio procesinių veiksmų (veiksmų, atliktų vykdant vykdomuosius dokumentus) turi būti paduodamas antstoliui, kurio veiksmai skundžiami. Skundą antstolis privalo išnagrinėti per penkias darbo dienas ir tuo atveju, jeigu skundo netenkina, antstolis skundą su vykdomąja byla nagrinėti perduoda teismui.
Teisingumo ministerija sulaukia piliečių skundų dėl atvejų, kai antstoliai neišnagrinėja skundo arba nepatenkinus skundo jo neperduoda teismui, priima abejotinus patvarkymus, kuriais netenkina skundo dėl praleisto skundo padavimo termino, nors skundas iš esmės yra pagrįstas, netenkina skundo dėl formalių trūkumų ir nustato terminus trūkumams šalinti.
Siekiant išvengti tokių piktnaudžiavimų, priėmus įstatymo pataisas, pasikeis antstolio veiksmų ar neveikimo apskundimo tvarka. Jei antstolis per penkias darbo dienas neišnagrinėja skundo arba nepatenkinus skundo jo neperduoda teismui, asmuo gali tokį antstolio neveikimą skųsti tiesiogiai teismui. Jeigu antstolis atsisako atnaujinti skundo padavimo terminą, jis privalo skundą grąžinti pareiškėjui, kuris galės šį antstolio veiksmą skųsti teismui.
Įgyvendinus siūlomas nuostatas pagerės ir pagreitės skundų dėl antstolių veiksmų nagrinėjimas.
Taip pat pasitaiko atvejų, kuomet skolininkas, gera valia sumokėjęs skolą, neinformuoja apie tai antstolio, kuris ir toliau vykdo skolos išieškojimą, patirdamas materialines ir laiko sąnaudas. Siekiant išvengti tokių nesusipratimų, siūloma įpareigoti skolininką informuoti apie skolos sumokėjimą antstolį.
Įstatymu įteisinta dar viena naujovė. Siekiant varžytynių dalyviams sudaryti patogesnes sąlygas dalyvauti varžytynėse, patobulinta varžytynių paskelbimo ir vykdymo tvarka nustatant, kad varžytynės vyksta nuo jų paskelbimo momento ne mažiau, kaip dvidešimt dienų (vietoje šiuo metu nustatytų septynių). Siekiant užtikrinti elektroniniu būdu vykdomų varžytinių skaidrumą ir užtikrinti, kad būtų pasiektas pagrindinis varžytynių tikslas – parduoti turtą už didžiausią įmanomą kainą, net ir suėjus varžytynių pabaigos laikui, varžytynės būtų tęsiamos, kol varžytynių dalyviai didina kainą už parduodamą turtą.
Pavyzdžiui, likus kelioms minutėms iki varžytinių pabaigos, vienam iš varžytinių dalyvių pasiūlius didesnę kainą, jos būtų pratęsiamos 5 minutėms. Jei kitas dalyvis per tą laiką pasiūlo dar didesnę kainą – varžytinės truktų dar 5 minutėmis ilgiau. Varžytynės būtų baigiamos, jeigu per 5 minutes po paskutinio pratęstų varžytynių metu gauto pasiūlymo nebūtų gaunamas naujas kainos pasiūlymas.
Šios priemonės suteiks galimybę efektyviau užtikrinti tiek skolininko, tiek ir išieškotojo turtinių interesų apsaugą.

Parašykite komentarą