Verslas

Antikorupcijos komisija nusprendė kreiptis į Vyriausybę ir Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl lėšų, skirtų verslui, nukentėjusiam nuo Covid-19, panaudojimo

2020 m. balandžio 23 d. pranešimas žiniasklaidai 

Balandžio 22 d. Seimo Antikorupcijos komisija posėdyje aptarė klausimus, susijusius su biudžeto lėšų, skirtų kovai su Covid-19 ir jo sukeltų padarinių šalinimu, panaudojimo skaidrumu. Posėdyje dalyvavę Finansų ministerijos atstovai pateikė informaciją apie lėšų panaudojimo prioritetus, priemonių finansavimą ir lėšų naudojimo kontrolę, atsakė į klausimus dėl teisinio reglamentavimo. Taip pat buvo keltas viešųjų pirkimų skaidrumo užtikrinimo klausimas.

Siekiant išsklaidyti abejones dėl paramos lėšų panaudojimo pagrįstumo ir sudaryti galimybę dėl paskelbto karantino verslininkams, patyrusiems žalingas pasekmes, gauti paramą, nuspręsta kreiptis į Vyriausybę, atkreipiant dėmesį į būtinybę viešai skelbti visus, su finansinės paramos skyrimu susijusius duomenis, nurodant jau skirtos paramos apimtis, taip pat informaciją apie galimybę gauti paramą.

Specialiųjų tyrimų tarnybai bus siūloma atlikti analitinės antikorupcinės žvalgybos veiksmus įvertinant galimas rizikas paramos lėšų skirstymo srityje.

Komisijos pirmininkas Ričardas Juška

Mob. 8 668 42 144

El. p. ricardas.juska@lrs.lt

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą