Įvairenybės

Startuoja europinis projektas, spręsiantis pesticidų likučių problemą ekologinėje gamyboje

Skėtinė Europos ekologinės žemdirbystės organizacija IFOAM ES, vienijanti daugiau nei 220 narių iš 33 šalių, pradeda įgyvendinti projektą „Pesticidų naudojimas ir tarša: ekologinės veiklos operatoriams tinkamos aplinkos kūrimas ES teisinėje sistemoje“. VšĮ „Ekoagros“ tapo viena iš šio projekto rėmėjų.

Europos Sąjungos (ES) statistikos tarnybos „Eurostat“ 2018 metų duomenimis, Europoje parduota 400000 tonų pesticidų. O 2019 metais 83 proc. tikrintų dirvožemių Europoje buvo pesticidų likučių – aptikta net 43 skirtingų likučių. Tokių mišinių toksiškumo lygį įvertinti yra sudėtinga.

„Užterštumo rizika yra didelė problema ekologinėje gamyboje, todėl IFOAM ES nariai dalijosi informacija tarpusavyje ir konsultavosi, kaip jų šalyse sprendžiamas pesticidų likučių klausimas“, – apie projekto atsiradimą pasakoja VšĮ „Ekoagros“ direktorė Virginija Lukšienė, kuri taip pat yra ir organizacijos IFOAM ES valdybos narė.

Be konsultacijų ir dalijimosi informacija, taip pat vyko vidinis IFOAM ES tyrimas. Duomenys buvo renkami šiomis temomis: mėginių ėmimo procedūra, tyrimo procedūra, vertinimas, veiksmai ir sankcijos. Išsiuntus klausimyną gauti 23 atsakymai iš ES narių ir EFTA šalių. Rezultatai atskleidė nevienodą šalių požiūrį.

Problema ta, kad dabartiniai ekologinę gamybą reglamentuojantys reglamentai nebuvo harmonizuoti tarp ES valstybių narių. To dar nėra ir naujajame ES ekologinės gamybos reglamente, kuris bus pradėtas taikyti nuo 2021-ųjų metų. Šį klausimą Europos Komisija turi išspręsti iki 2024 m. gruodžio 31 d.

Taigi IFOAM ES projekto tikslas – pasiekti, kad ES politika ir reglamentai užtikrintų vienodas sąlygas ūkininkams, perdirbėjams ir prekybininkams, gaminantiems maistą nenaudojant pesticidų.

Projektu siekiama išsiaiškinti pesticidų ir užterštumo lygį, darantį poveikį ekologiniam maisto ir žemės ūkio sektoriui. Taip pat išsiaiškinti, kaip kompetentingos institucijos, kontrolės įstaigos ir ekologiškų produktų gamintojai tvarkosi su pesticidų likučiais ir užteršimu. Remiantis išvadomis prieš Komisijos ataskaitą suformuoti bendrą požiūrį į pesticidų likučių nustatymą. Galutinis projekto rezultatas – sąžininga ir suderinta ekologinio žemės ūkio ir maisto pramonės įstatyminė bazė su harmonizuotomis procedūromis nustatant likučius.

Lietuva taip pat yra susidūrusi su pesticidų likučių ekologiniame sektoriuje traktavimo problema. Sertifikavimo įstaiga „Ekoagros“ norėdama išvengti situacijos atsikartojimo ir apginti Lietuvos pareiškėjų interesus nusprendė prisidėti prie ES teisės bazės tobulinimo iniciatyvos ir siekio  visiems ES ekologiškos produkcijos gamintojams užtikrinti vienodas sąlygas.

Projektą planuojama baigti iki 2021 m. pabaigos.

Pranešimą paskelbė: Irma Minskienė, VŠĮ „Ekoagros“

Parašykite komentarą