Įvairenybės

PAREIŠKIMAS DĖL LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJOS SEIME VEIKIMO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKĄ

Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“ (toliau – LPS „Sandrauga“) – nacionaliniu mastu veikianti profesinė sąjunga ir LR Trišalės tarybos narė yra susirūpinusi dėl klastingos LR Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos iniciatyvos – teikiamų Darbo kodekso pataisų, kuriomis būtų įteisintos su teisingumo ir protingumo principais prasilenkiančios nenustatytos apimties darbo sutartys.  Profesinės sąjungos nuomone, pataisas siūlantys Seimo nariai, prisidengę epidemijos sukelta situacija, įžūliai pataikauja verslo struktūroms, monopolijoms ir daro viską, kad dar labiau pablogintų silpnosios pusės – darbuotojų padėtį. LPS „Sandrauga“ kategoriškai nepritaria siūlymui  įteisinti naują darbo sutarčių rūšį – nenustatytos apimties darbo sutartis, pagal kurias darbuotojai galėtų būti samdomi be darbdavio įsipareigojimo mokėti bent minimalią algą ir be įsipareigojimo suteikti tam tikrą darbo valandų skaičių ir t.t. Tai reiškia, kad darbdaviai su darbuotojais galės elgtis kaip įkalinimo įstaigose: panorėję, oficialiai kas mėnesį mokės ne Lietuvos Respublikoje nustatytą minimalų darbo užmokestį, bet savo nuožiūra nustatytą atlyginimą, kad ir už 8 darbo valandas.

LPS „Sandrauga“ smerkia tokių parlamentarų ketinimą nenurodyti siūlomų pokyčių galiojimo termino. Liberalų inicijuoti, darbuotojams kenkiantys pakeitimai būtų ne laikini, o nuolatiniai, todėl tai galima suprasti tik kaip niekšišką mėginimą, pasinaudojant šalies žmones ištikusia nelaime, įtvirtinti nedorus ketinimus. Liberalių seimūnų destruktyūs veiksmai tik dar kartą patvirtina jų visišką atitrūkimą nuo dirbančiųjų realybės ir sukels ypač žalingų Lietuvos Respublikai pasekmių, jei bus priimtos tokios DK pataisos.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad karantinas ir taip jau skaudžiai smogė ne tik įmonėms, bet ir samdomiems darbuotojams: tūkstančiai jų neteko darbo arba išėjo į prastovas, šeimos neteko pajamų, dalis žmonių jau nebeišgali susimokėti ne tik paskolų įmokų bankams, bet ir mokesčių už dujas, elektrą bei komunalinių mokesčių. Profesinės sąjungos narius šokiravo žinia, kad kol LR Vyriausybė rūpinasi, kaip finansiškai padėti bėdoje atsidūrusiam verslui ir dirbantiesiems, žmonių rinkti Seimo nariai – liberalai veikia prieš Lietuvos Respubliką, siekdami destabilizuoti esamą  padėtį,  pablogindami gyvenimo sąlygas labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Ir visa tai daroma prisidengiant verslo bei darbdavių interesų išsaugojimu. Akivaizdu, kad liberalų siekis valstybės pagalbą verslininkams skirstyti savo nuožiūra, o riziką ir pasekmes  permesti ant samdomų darbuotojų, aiškiai demonstruoja požiūrį į žmones.

Ši pasalūniška, garsiai pašūkauti apie kovą už žmogaus teises mėgstančių liberalų iniciatyva, yra ne kas kita, kaip atviras vienos visuomenės grupės interesų iškėlimas virš kitų, t.y. diskriminacija turtinės padėties pagrindu. Tai, ką daro iš Liberalų sąjūdžio frakcijos nariai XXI amžiaus Lietuvoje yra Lietuvos Respublikos, kaip socialiai atsakingos Europos sąjungos  narės diskreditavimas tarptautiniu mastu. Šalyje vis labiau įsitvirtinant demokratinėms tradicijoms bei žmogaus teisėms, pati gausiausia – samdomų darbuotojų – socialinė grupė yra stumiama į visuomenės užribį. Įgyvendinus siūlomą planą, Lietuvos darbuotojai taptų beteisiais savo šalies gyventojais, o jų padėtis primintų niūriausias XIX a. realijas, aprašytas Čarlzo Dikenso romanuose.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, raginame visus politikus pasipriešinti šioms destruktyvioms iniciatyvoms ir nepritarti siūlomoms Darbo kodekso pataisų projektui, nes jos grąžintų Lietuvą į gūdžius baudžiavos laikus.

Priešingu atveju, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“  pasilieka teisę imtis nacionalinio poveikio ir kitų priemonių, kad Lietuvos dirbantieji, visuomenė galėtų gyventi ir dirbti Lietuvoje. 

LPS „Sandrauga“ vardu

pirmininkas Kęstutis Juknis

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga”

Parašykite komentarą