Įvairenybės

„Amber Grid“ 2021 metų pajamos siekė 68,6 mln. eurų, investicijos – 45,8 mln. eurų

Dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ kartu su dukterine įmone dujų birža „GET Baltic“ neaudituotais duomenimis 2021 metais gavo 68,6 mln. eurų konsoliduotų pajamų. Tai – 31 proc. daugiau nei 2020 metais. Didesniam pajamų lygiui įtakos turėjo šalta 2021-ųjų žiema ir vėsus pavasaris bei pasikeitusi perdavimo srautų struktūra, lėmusi didesnį transportavimą per taškus, kuriuose taikomos aukštesnės perdavimo paslaugų kainos.

Bendrovės konsoliduotasis grynasis pelnas per ataskaitinį laikotarpį siekė 23,2 mln. eurų, o pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (EBITDA) buvo 35,4 mln. eurų. „Amber Grid“ investicijos į dujų perdavimo tinklą 2021 m. sudarė 45,8 mln. eurų. Didžioji investicijų dalis buvo skirta 2021 m. gruodį užbaigtam GIPL dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos projektui.

„Dėl šaltesnių oro sąlygų ir elektros rinkos situacijos Lietuvoje buvo suvartota daugiau dujų nei planuota šilumos ir elektros gamybai. Pagal taikomą reguliavimą, operatoriaus uždirbtas didesnis nei leistinas gamtinių dujų perdavimo pajamų lygis bus sugrąžintas klientams per ateities laikotarpius. Pastarojo meto aukštos gamtinių dujų kainos turėjo įtakos didesnėms pajamoms ir tuo pačiu sąnaudoms, teikiant sistemos balansavimo paslaugas“, – sako „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.

Per 2021 m. Lietuvos ir Baltijos regiono bei Suomijos vartotojams buvo transportuota 26 teravatvalandės (TWh) gamtinių dujų, neskaitant dujų perdavimo į Karaliaučiaus sritį. Iš jų Lietuvoje buvo suvartota 24 TWh dujų (4 proc. mažiau nei 2020 m.) ir beveik 2 TWh – kitoms Baltijos šalims ir Suomijai (76 proc. mažiau, palyginti su 2020 metais).

Per 2021 metus iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 62 proc. viso įleisto dujų kiekio, skirto Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Suomijos vartotojams (16,3 TWh). Jungtimi iš Latvijos į Lietuvos dujų perdavimo sistemą buvo transportuota 12 proc. (3,2 TWh), o iš Baltarusijos – 26 proc. dujų (6,8 TWh).

Dujų transportavimas iš Baltarusijos per Lietuvą į Karaliaučiaus sritį 2021 metais sudarė 26,7 TWh ir buvo 7,2 proc. didesnis nei 2020 metais, kai tranzitu į Karaliaučių buvo perduota 24,9 TWh dujų.

Iš viso per 2021 metus „Amber Grid“ valdomą Lietuvos dujų perdavimo sistemą buvo transportuota beveik 53 TWh gamtinių dujų.

Pranešimą paskelbė: Laura Šebekienė, AB „Amber Grid“

Parašykite komentarą