Transportas

Žmonių ir transporto priemonių aptikimo sistema sustiprins valstybės sienos apsaugą

Birželį intelektualių inžinerinių sprendimų bendrovė „Fima“ Valstybės sienos apsaugos tarnybai (VSAT) patiekė žmonių ir transporto priemonių aptikimo sistemą. Sistema, kurią sudaro 160 kilnojamų seisminių judesio daviklių, papildys esamas sienos apsaugos ir kontrolės priemones, sustiprins valstybės sienos su Rusija ir Baltarusija apsaugą, leis efektyviau naudoti VSAT pajėgas.

Naujieji davikliai bus išdėstyti sausumos pasienio ruožuose, kur labiausiai tikėtini sienos pažeidimai bei kur dar nėra įdiegtos arba nepakankamos kitos techninės sienos stebėjimo priemonės. Seisminiai davikliai, aptikę judančio objekto sukeltus dirvos paviršiaus virpesius, fiksuoja potencialius sienos pažeidėjus. Pranešimą apie galimą sienos pažeidimo faktą, seisminių daviklių judesio aptikimo sistema automatiškai išsiųs į pasienio užkardą.

„Tokių priemonių įdiegimas ne tik stiprina sienų su Rusija ir Baltarusija apsaugą, bet ir palengvina darbą tuose ruožuose dirbantiems VSAT pareigūnams, – sako VSAT vado pavaduotojas Štabo viršininkas pulkininkas Valentinas Novikovas. – Gavę signalą apie galimą pažeidimą, patruliai iškart žino tikslią jo vietą, todėl telieka kuo skubiau sureaguoti, į tą vietą nuvykti ir sulaikyti įtariamuosius“.

Kilnojamų daviklių sistemos, kurias sudaro davikliai, siųstuvas, retransliatorius ir imtuvas, yra vienos iš labiausiai pasiteisinusių sienos apsaugos techninių priemonių technologijų. Tokios sistemos yra pažangios, ekonomiškos ir efektyvios, leidžiančios supaprastinti ir automatizuoti sienos apsaugą. Lietuvos pasienyje jau yra įdiegti ir sėkmingai naudojami analogiški davikliai.

Seisminių daviklių projektas apima ne tik įrangos įsigijimą, bet taip pat ir jos garantinę priežiūrą bei pasieniečių parengimą ja dirbti.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Išorės sienų fondo (ISF) 2010 m. metinės programos lėšų. Lietuvos siena su Rusija ir Baltarusija yra ir išorinė Europos Sąjungos siena. Iš viso Lietuvos pasieniečiams pagal 2007 – 2013 m. ISF programą įvairioms priemonėms bus skirta 54 mln. eurų.

Išorės sienų fondo tikslas – padėti veiksmingai organizuoti išorės sienų patikrinimus ir priežiūrą, veiksmingai valdyti žmonių srautus prie išorės sienų, užtikrinti, kad ES pasieniečiai vienodai taikytų sienų kirtimą reglamentuojančias teisės nuostatas, gerinti valstybių narių konsulinių įstaigų trečiosiose šalyse veiklą, skirtą trečiųjų šalių piliečių srautams valdyti.

Lietuvos siena su Rusija ir Baltarusija yra ir išorinė Europos Sąjungos siena.

Parašykite komentarą