Politika ir teisė

Vyriausybė rado spendimą, kaip neišbalansuoti valstybės biudžeto

Šiandien Vyriausybės posėdyje pritarta Teisingumo ministerijos pasiūlymams įteisinti galimybę atidėti teismų sprendimų, kuriais iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, vykdymą iki kitų biudžetinių metų kovo 1 d.
Tokias Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) ir Civilinio proceso kodekso (CPK) pataisas iniciavusi Finansų ministerija būtinybę keisti šiuos teisės aktus motyvuoja praktinėmis problemomis, kurios kyla tais atvejais, kad teismai iš Lietuvos valstybės priteisia mokėti dideles sumas, o tokios sumos nenumatytos patvirtintame einamųjų metų valstybės, SODROS ar Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto biudžete.
Įstatymų projektai parengti siekiant, kad priimti teismų sprendimai būtų vykdomi išvengiant galimo patvirtinto einamųjų metų valstybės, SODROS ar Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto išbalansavimo tokiais atvejais, kai iš Lietuvos valstybės buvo priteistos didelės mokėtinos pinigų sumos, pavyzdžiui, dėl Konstitucinio Teismo priimtų atskirų nutarimų, kuriais prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams buvo pripažinti norminiai aktai (nustatantys valstybės pareigūnų ir teisėjų valstybines pensijas ir pan.), taip pat dėl norminių teisės aktų pakeitimo ar galiojimo panaikinimo ar dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.
„Šios pataisos neįpareigos teismų visais atvejais atidėti iš valstybės priteistų sumų išmokėjimą. Teismas, nagrinėjantis piliečio ir valstybės ginčą ir sprendžiantis dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo, kiekvienu konkrečiu atveju vertins abiejų šalių turtinę padėtį, taip pat kitas bylai svarbias aplinkybes. Dėl šio siūlomo teisinio reguliavimo tikrai nenukentės labiausiai pažeidžiamos asmenų grupės“, – sako teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas teismo sprendimas, kuriuo skundas ar prašymas yra patenkinamas, turi būti įvykdytas per 15 dienų ar teismo nustatytą terminą, o neįvykdyti teismo sprendimai dėl žalos atlyginimo, taip pat teismo priteistų sumų ir nesumokėtų baudų išieškojimo vykdomi Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka (pasitelkus antstolius).
Nors ABTĮ suteikia teismams galimybę kiekvienu individualiu atveju nustatyti kitokį nei numatytas bendras 15 dienų terminas sprendimo įvykdymo terminą, administraciniai teismai paprastai priimto sprendimo įvykdymo terminą atideda ne iki kitų biudžetinių metų, bet 4 mėnesiams.
Teisingumo ministerijos pasiūlytas teisinis reglamentavimas leistų teismams, gavus motyvuotą atsakovo prašymą, atidėti iš Lietuvos valstybės priteistos sumos išmokėjimą iki kitų biudžetinių metų kovo 1 d. Tokią teismo nutartį dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, taip pat dėl sprendimo vykdymo tvarkos pakeitimo būtų galima skųsti paduodant atskirąjį skundą.
Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad valstybės biudžeto lėšų tam tikroms reikmėms pakankamumo klausimas yra glaudžiai susijęs su valstybės biudžeto planavimo ir kartu su visuomenės poreikių įvertinimo, jų subalansavimo su visuomenės ir valstybės galimybėmis, taigi socialinio ir ekonominio tikslingumo, klausimais.

Parašykite komentarą