Verslas

VVTAT VIADA degalinių tinklui skyrė baudą

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atlikdama naftos produktų rinkos priežiūrą praėjusiais metais VIADA tinkle atliko 7 patikrinimus, iš kurių viename buvo nustatyta neatitikimų – paėmus dyzelino mėginį jame buvo rasta įstatymuose numatytų reikalavimų neatitinkantis biodegalų kiekis ir VVTAT degalinių tinklui skyrė 50 000 Eur. baudą.

„Tai – pirmas atvejis įmonės istorijoje, kai aptinkamas naftos produkto mėginys su mažesniu nei įstatymuose nustatytu biodegalų kiekiu, dėl ko įmonė jau ėmėsi konkrečių priemonių, kurios leistų tokių nesusipratimų išvengti ateityje. Šiuo atveju susiklostė tokia situacija, kuomet VIADA yra kaltinama dėl trečiųjų asmenų – biopriedo įmaišymo paslaugos teikėjų – veiksmų, kurių įmonė realiai negali efektyviai kontroliuoti. Įsigaliojus Alternatyvių degalų įstatymui ir VVTAT tik nuo 2022 m. sausio 1 d. pradėjus vykdyti šio įstatymo įgyvendinimo kontrolę kyla daugiau klausimų nei atsakymų, nes realiai degalinių tinklai susiduria su problematika kaip užtikrinti biopriedo įmaišymo paslaugos kokybę, kai tokias paslaugas teikia tretieji asmenys. Teisės aktuose nustatyta pareiga kontroliuoti ar į rinką pateikiami degalai atitinka trečiųjų asmenų deklaruojamą biopriedo kiekį yra neįmanoma įgyvendinti ir tai yra nepakeliama administracinė ir finansinė našta“, – sako „Viada“ degalinių tinklo tiekimo ir didmeninės prekybos direktorius Saulius Navickas.

VIADA LT kreipėsi į naftos terminalus, kurie yra atsakingi už tinkamą degalų ir biodegalų sumaišymą bei kokybiško galutinio produkto išleidimą į rinką, ėmėsi visų įmanomų priemonių, kad ateityje tokių neatitikimų būtų išvengta. Tikime, kad tai – vienetinis atvejis, kai į vieną iš mūsų degalinių pateko dyzelino su tokiu biodegalų kiekiu.

„VIADA LT bendradarbiauja su VVTAT ir teikia šiai institucijai visus papildomus duomenis apie įsigytą biodegalų dalį, kuri buvo nupirkta, pateikta saugojimui į naftos terminalą ir duoti visi nurodymai biodegalų sumaišymui. Visi faktai rodo, kad VIADA neturėjo jokios ekonominės naudos iš nustatyto formalaus neatitikimo ir tai yra tiesiog įsivėlusi technologinė klaida“, – sako „Viada“ degalinių tinklo tiekimo ir didmeninės prekybos direktorius Saulius Navickas.

Taip pat norime pažymėti, kad VIADA savarankiškai tirs į degalinių tinklą patenkančių degalų sudėtį, jų mėginius siųsdama į nepriklausomas tarptautines laboratorijas. Taip sieksime ateityje išvengti situacijų, kai į rinką patenka degalai su įstatymuose numatytų reikalavimų neatitinkančiu į kiekiu. Šiltnamio efekto sukeliančių dujų (CO₂) mažinimas parduodamuose degaluose yra Bendrovės ilgalaikės strategijos dalis, tad Bendrovė kiekvienais metais stengiasi šią procentinę dalį didinti, taip siekiant įgyvendinti valstybės transporto, energetikos ir klimato kaitos politikos strateginius tikslus, nustatytus Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme. Atlikus auditą gauta išvada, kad už praeitus metus CO₂ sutaupymai sudaro 6,9% , tai yra  daugiau nei 80.000 t ir lyginant su 2021 metais matome, kad sutaupymai tik didėja, nes praeitais metais audituotas sutaupymas buvo 64 556,90 t. Pagal Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymą Bendrovė  2022 metais į rinką pateikė 7,6 % (energetine verte) biologinės kilmės degalų nuo į rinką galutiniams vartotojams pateiktų mineralinių degalų. Šiuos duomenis  patvirtina 2023-05-29 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas. Šiuo konkrečiu atveju kreipėmės į Biodegalų asociaciją ir gavome atsakymą, kuriame yra konstatuota, jog faktiškai pardavus šiuos konkrečius degalus, kuriame  biodegalų kiekis buvo žemesnis nei įstatymų numatyta, tiesiogiai nei pirkėjams, nei aplinkai jokia žala nebuvo padaryta.

Esame įsipareigoję savo klientams teikti aukščiausios kokybės degalus visame VIADA tinkle – t. y. bet kurioje iš  131 degalinėje Lietuvoje. Mums taip pat labai svarbūs ir aplinkosauginiai įsipareigojimai, kuriuos nuosekliai vykdome, siekdami mažinti mūsų sektoriaus įtaką klimato kaitai. Investuojame į švaresnius degalus, degalinėse įrengiame saulės elektrines, mažiname plastiką tiek mūsų pačių pakuotėse, tiek reikalaujame to iš tiekėjų.

Navicko teigimu žaliojo kurso įgyvendinimas – ne skambūs žodžiai, o realus įsipareigojimas, kurį prisiėmėme siekdami tvaresnės veiklos ir mažesnio poveikio aplinkai. Todėl netoleruosime ir nepateisinsime veiksmų, kurie trukdytų siekti šių tikslų bei į rinką patiektų degalus su netinkamais kokybiniais rodikliais. Imsimės visų priemonių, kad ateityje tokia situacija nepasikartotų.

Apie „Viada LT“

„Viada“ – 130 degalines Lietuvoje bei 100 degalinių Latvijoje jungiantis degalinių tinklas, vykdantis ne tik mažmeninę, bet ir didmeninę prekybą degalais. „Viada LT“ yra Lietuvos akcininkų valdoma bendrovė. Bendrovė patenka į 500 didžiausių ir pajėgiausių Vidurio ir Rytų Europos įmonių sąrašą (278 vieta), kurį sudaro verslo rizikos valdymo bendrovė „Coface“. 2021 m. „Viada“ apyvarta siekė daugiau kaip 830 mln. Eur, 2022 m. – daugiau kaip 1 mlrd. Eur. 2022 m. bendrovė dirbo 1137 darbuotojų.

Pranešimą paskelbė: – -, Berta And, UAB

Parašykite komentarą