Verslas

VMI: medikų, medicinos įstaigų gauta parama yra neapmokestinama, paramą teikiantiems verslininkams – mokesčių lengvatos

2020 m. kovo 26 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau — VMI) informuoja, kad pinigais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis;  paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras.„Neatlygintiną paramą suteikusios bendrovės galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis ir iš pajamų dukart atskaityti[1] paramai skirtas išmokas – taip susimažinant pelno mokestį“, – teigia VMI prie FM Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, pažymėdama, jog jei įmonės, PVM mokėtojos, paramą suteikia prekėmis, kurių pirkimo PVM buvo įtraukę į PVM atskaitą, tai ekstremalios situacijos metu dėl COVID-19 joms už tokias prekes nereikės apskaičiuoti suvartojimo privatiems poreikiams, neatsižvelgiant į suteiktos paramos vertę. VMI primena paramos gavėjams, kad dėl paramos gavėjo statuso suteikimo jie turi kreiptis į VĮ Registrų centrą. Tačiau  VMI pažymi, kad ekstremalios situacijos metu, jeigu parama bus suteikta juridiniams asmenims, neturintiems paramos gavėjo statuso, bet įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę jį gauti, remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais bei turinio viršenybės prieš formą principu bus laikoma, kad parama yra suteikta pagal įstatymą, o paramos teikėjams bus taikomos mokesčių lengvatos.Šiuo metu nepiniginę paramą gydytojai, kiti medikai ar personalas, dirbantys gydymo įstaigoje, patikros punkte ar pan., iš fizinių ar juridinių asmenų gauna ir tiesiogiai, siekiant kad parama kuo greičiau pasiektų tikslą. Tokiais atvejais VMI laiko, kad parama suteikta pačiai gydymo įstaigai, o medikams dėl to mokėtinų mokesčių neatsiranda.  VMI atkreipia dėmesį, kad paramos teikimo / gavimo faktas turi būti įformintas sutartimi ar kitais paramos perdavimo faktą patvirtinančiais laisvos formos dokumentais. Jei paramos suma yra didesnė nei 14, 5 tūkst. eurų, reikalinga notarinė sutartis[2], tačiau atsižvelgdama į esamą situaciją VMI, kaip ir kitais atvejais, remiasi įstatymu įtvirtintais teisingumo ir protingumo kriterijais ir mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybę teikia šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne formaliai išraiškai.„Ekstremalios situacijos metu labdaros ir paramos fondų surinktos lėšos, kurios kaip parama skiriamos medicinos įstaigoms ar kt. viešiems poreikiams dėl COVID-19, kai dėl notarų darbo apribojimo nebuvo ar nėra galimybės sudaryti notarinę sutarties formą, taip pat bus pripažįstamos parama mokesčių tikslais,  paramą fondams suteikę juridiniai asmenys galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata[3], – teigia VMI prie FM Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė.Informacija, susijusi su paramos teikimu / gavimu yra skelbiama VMI interneto svetainėje (nuoroda). Primename, jog dėl COVID-19 visos VMI paslaugos yra teikiamos ir konsultacijos vyksta tik nuotoliniu būdu. Konsultacijas mokesčių klausimais įmonės ir gyventojai gali ją gauti paskambinę 1882 ar pateikę paklausimą e. būdu per Mano VMI. VMI pagal aptarnavimo teritorijas paskelbė ir papildomą konsultantų telefonu sąrašą gyventojams ir įmonėms. Jį galima rasti VMI interneto svetainėje.

[1] Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 str. numatyta, jog bendrovės galės atskaityti paramai skirtas išmokas, t. y., atimti suteiktų paslaugų/materialinių vertybių vertę, bet ne didesnes kaip 40 proc. gautų pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių atskaitymus, išskyrus suteiktą paramą ir ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolius. Kitiems pelno nesiekiantiems juridiniams asmenims, turintiems teisę pagal LPĮ teikti labdarą ir paramą, t. y. vienetams turintiems paramos gavėjo statusą ir uždirbusiems pajamas pagal PMĮ 28 str. 1 dalį, iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios LPĮ nustatyta tvarka skirtos labdarai ir paramai.  

[2] Civilinio kodekso 6.469 str.

[3] Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 28 str.

Pranešimą paskelbė: Laimonas Rimkus, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Parašykite komentarą