Įvairenybės

VKEKK suderino UAB „Zarasų vandenys“ bazines geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), įvertinusi UAB „Zarasų vandenys“ 2016 m. faktines sąnaudas ir planuojamus įgyvendinti investicijų projektus, suskaičiavo beveik 2,19 tūkst. Eur mažiau būtinųjų sąnaudų veiklai vykdyti, ir vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas bute, suderino 2,39 Eur/m3 geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą.

Šiuo metu vartotojams taikomos kainos už geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą galioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

VKEKK suderintos bazinės kainos įsigalios jas patvirtinus Zarasų rajono savivaldybės tarybai – tai turėtų būti padaryta per 30 kalendorinių dienų.

 UAB „Zarasų vandenys“ aptarnaujamoje licencijuojamoje teritorijoje vartotojų, perkančių geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute, mokama suma už paslaugas sudarys 1,64 proc. vidutinių šeimos pajamų, t. y. neviršys 4 proc. vidutinių šeimos pajamų.

Šiuo metu centralizuota geriamojo vandens tiekimo paslauga naudojasi apie 55 proc., nuotekų tvarkymo paslauga – beveik 40 proc. Zarasų rajono savivaldybės gyventojų. 97,4 proc. tiekiamo geriamojo vandens atitinka Higienos normų reikalavimus, 2,6 proc. – viršijami geležies, drumstumo rodikliai. Įrengus vandens gerinimo įrenginius Kumpuolių, Pakniškių, Dulių, Vencavų, Smėlynės, Raudinės kaimuose, o Turmanto miestelio vandentiekio tinklus prijungus prie Bartkiškės kaimo vandentiekio sistemos, visas centralizuotai tiekiamas geriamasis vanduo atitiks Higienos normos reikalavimus. Bendrovės nuotekų sutvarkymas 100 proc. atitinka keliamus reikalavimus.

UAB „Zarasų vandenys“ 2011–2013 m. įgyvendino investicijų už daugiau nei 2,3 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos 1,8 mln. Eur. Zarasų mieste, Dusetų m., Užtiltės ir Padustėlio kaimuose nutiesta 4,83 km vandentiekio tinklų ir 11,85 km nuotekų tinklų, prie centralizuotų vandentiekio tinklų prisijungė 100 vartotojų, o prie nuotekų tinklų – 304 vartotojai. Bendrovė 2014 m. pradėjo vykdyti ir 2016 m. baigė geriamojo vandens nugeležinimo įrenginių projektavimo ir statybos darbus Šaulių, Kimbartiškių ir Biržūnų kaimuose. Bendra šio projekto vertė 0,7 mln. Eur. iš jų ES paramos lėšos sudaro 0,1 mln. Eur.

2017–2019 m. bendrovė į infrastruktūros gerinimą ir plėtrą planuoja investuoti apie 1,83 mln. Eur, iš jų ES paramos lėšos sudarys apie 0,82 mln. Eur. Iš viso bus paklota 2,6 km naujų vandentiekio tinklų, 7,5 km – nuotekų tinklų, suteikta galimybė prisijungti prie vandens tinklų 77, o prie nuotekų tinklų – 219 vartotojų.

2016 m. UAB „Zarasų vandenys“ realizavo 267,5 tūkst. m³ vandens. Bendrovė, vykdydama geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą, 2016 m. patyrė 10,61 tūkst. Eur nuostolio.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą