Studijos

Vilniaus universiteto rektorius perrinktas Rektorių konferencijos prezidentu

Vilniaus universiteto (VU) rektorius prof. Artūras Žukauskas antrajai kadencijai perrinktas Lietuvos universitetų rektorių konferencijos (LURK) prezidentu. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje vykusiame posėdyje taip pat nuspręsta LURK viceprezidentu paskirti Kauno technologijos universiteto rektorių prof. Eugenijų Valatką.

Praėjusiais metais prof. A. Žukausko iniciatyva sukurta LURK Akademinio sąžiningumo ir etikos laikinoji darbo grupė, įpareigota kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba parengti seksualinio priekabiavimo, priekabiavimo lyties pagrindu prevencijos gaires ar rekomendacijas, taip pat publikavimo etikos gaires.

LURK pernai pasisakė ir apie vykdomas aukštojo mokslo pertvarkas. Konferencijos narių deklaracijoje pabrėžta, kad reforma turi būti grindžiama, visų pirma, mokslinių tyrimų plėtra, universitetų tarptautinės dimensijos puoselėjimu bei tvariu valstybės investavimu į universitetinį mokslą ir studijas.

„Praėjusieji metai universitetams nebuvo lengvi – reikėjo sutarti tiek dėl vykdomų reformų, tiek dėl būtinybės peržiūrėti skylėtą aukštųjų mokyklų etikos laikymąsi užtikrinantį mechanizmą. Nemažai šių klausimų bus aktualūs ir kitąmet. Tarp prioritetų išlieka ir akademinių darbuotojų darbo sąlygų gerinimas, universitetų veiklos efektyvumo, mokslo kokybės užtikrinimas bei tarptautiškumo plėtra“, – teigia LURK prezidentas prof. A. Žukauskas.

LURK įkurta siekiant skatinti Lietuvos mokslo, studijų, kultūros ir ūkio raidą, aukštųjų mokyklų bendradarbiavimą, aukštųjų mokyklų tarpusavio ir tarptautinius ryšius, bendradarbiauti su valdžios ir valdymo bei vietos savivaldos institucijomis.

Pranešimą paskelbė: Ervinas Spūdys, Vilniaus universitetas

Parašykite komentarą