Įvairenybės

Vilkyškių pieninė akcininkams išmokės per 2 milijonus litų dividendų

Šiandien, 2008 m. balandžio 29 d., įvyko AB Vilkyškių pieninės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame buvo pritarta visiems susirinkimo darbotvarkėje numatytiems sprendimams. Už 2007 metus akcininkai nusprendė išmokėti 2,03 mln. litų dividendų, tai yra, po 0,17 lito vienai paprastai vardinei 1 lito nominaliosios vertės akcijai. Vilkyškių pieninės 2008 metų ir 2009 metų finansinės atskaitomybės auditui atlikti išrinkta audito įmonė UAB „KPMG Baltics”.

Šiame akcininkų susirinkime balsavimo teisę turėjo ir naujieji bendrovės akcininkai „Finasta investicijų valdymas”, SEB fondai ir privatus investuotojas Linas Strėlis. Vilkyškių pieninė naują 2,6 mln. akcijų emisiją sėkmingai išplatino balandžio pradžioje. Akcijos buvo įsigytos už 5,40 lito, o visos emisijos vertė siekė 14 mln. litų. Po naujos akcijų emisijos išleidimo Vilkyškių pieninės įstatinis kapitalas padidėjo iki 11,943 mln. litų.

Vilkyškių pieninės konsoliduoti pardavimai 2007 metais buvo 136,3 mln. litų, arba 18 proc. didesni negu 2006 metais. 2008 metams planuojamas ženklus pajamų padidėjimas dėl Kelmės pieninės įmonių grupės įsigijimo. Nuo šių metų pradžios Vilkyškių pieninės akcijos kotiruojamos prestižiniame Vilniaus vertybinių popierių biržos Oficialiajame sąraše.

Kontaktinis (-iai) asmuo (-enys):
AB Vilkyškių pieninė ekonomistė – analitikė

Parašykite komentarą