Įvairenybės

Viešųjų pirkimų tarnyba: AB „Energijos skirstymo operatorius“ skaitiklius pirko neskaidriai ir neracionaliai naudodama lėšas

Viešųjų pirkimų tarnyba, įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarytų elektros energijos skaitiklių pirkimo sutarčių vykdymą, penkiose iš šešių sutarčių nustatė Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų. Tris sutartis, kurių bendra vertė 4.444.218,68 Eur su PVM Tarnyba rekomenduoja nutraukti.

Šių metų pradžioje AB „Energijos skirstymo operatorius“ paskelbė tarptautinį pirkimą „Elektros energijos skaitikliai“, kurį sudarė šešios dalys, įvairių rūšių elektros energijos skaitikliams įsigyti.

Tiekėjų pasiūlymai buvo vertinami pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus, vienas iš kurių buvo prekių pristatymo terminas. Būtent dėl pasiūlyto trumpiausio prekių pristatymo termino  – 5 kalendorinių dienų, dvejose iš šešių pirkimo dalių laimėjusiu tiekėju buvo pripažinta UAB „Elgama-Elektronika, nors šio tiekėjo pasiūlyta prekių kaina buvo didesnė nei kitų pasiūlymus pateikusių  tiekėjų.

Su UAB „Elgama-Elektronika sudarytoje Sutartyje Nr. 50100/370197 nustatyta prekių kaina – 1.641.430,00 Eur be PVM, o antroje ir trečioje vietoje likusių tiekėjų pasiūlytos kainos buvo mažesnės – atitinkamai 1.553.720,00 Eur be PVM ir  1.611.000,00 Eur be PVM. 

Sutartyje Nr. 50100/370198 nurodyta prekių kaina – 1.462.566,00 Eur be PVM, antroje ir trečioje vietoje likusių tiekėjų kainos  – 1.290.964,00 Eur be PVM ir 1.346.968,00 Eur be PVM.

Vertinimo metu nustatyta, kad šių sutarčių tiekėjo sutartiniai įsipareigojimai buvo vykdomi netinkamai, t. y. UAB „Elgama-Elektronika“  skaitiklius turėjo pristatyti per 5 kalendorines dienas, o vėlavo 66-80 dienų, t. y.  daugiau nei  30 dienų. Tai pagal minėtų sutarčių nuostatas yra laikoma esminiu pažeidimu ir tokiu atveju sutartys turėjo būti nutrauktos, o tiekėjas įtrauktas į Nepatikimų tiekėjų sąrašą.

Nepaisant to, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“  už netinkamą sutartinių įsipareigojimų vykdymą – vėlavimą pristatyti prekes, tiekėjui skaičiavo delspinigius, Tarnyba konstatuoja, kad šiuo atveju nenutraukus sutarčių ir leidus tiekėjui pristatyti prekes praėjus 30 dienų nuo sutartyse nurodyto prekių pristatymo termino pabaigos, AB „Energijos skirstymo operatorius“ sudarė išskirtines sąlygas UAB „Elgama-Elektronika“ tiekti brangesnes prekes ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus bei pirkimo tikslą – įsigyti prekių, racionaliai panaudojant tam skirtas lėšas.

Detali VPT išvada:

http://vpt.lrv.lt/lt/ukio-subjektu-prieziura/isvados-ataskaitos/pirkimo-sutartys-sudarytos-atlikus-pirkimo-proceduras-pagal-viesuju-pirkimu-istatyma/vertinimo-isvados-1/2017-m-2

Pranešimą paskelbė : Sigita Arlauskienė, Viešųjų pirkimų tarnyba

Parašykite komentarą