Įvairenybės

Nuo lapkričio 1 dienos Vilniuje sugriežtinus taisykles – daugiau apsaugos želdiniams

Vilniaus savivaldybės Tarybai pritarus, nuo lapkričio 1 d. dienos įsigalioja naujos miesto želdinių ir želdynų apsaugos taisyklės: keisis prašymo, leidimo forma ir jų nagrinėjimas, planuojant  kirsti želdinius statybvietėse, vasaros laikotarpiu, taip pat medžiams žydint, mieste bus draudžiami sveikų, gyvų augalų kirtimai, išskyrus avaringus.

Tarybos patvirtinta, kad keičiasi prašymo ir leidimo kirsti želdinius statybų metu forma ir jos nagrinėjimas. Dabar statytojų prašoma pateikti išsamesnę informaciją dėl planuojamų šalinti želdinių. Nuo 2021 m. lapkričio 1 d. želdynų komisijai reikės pristatyti topo nuotrauką su suvestiniu planu, kuriuose matytųsi sklypo ir statinio riba, pažymėta požeminė automobilių stovėjimo vieta (jeigu tokia projektuojama). Prašyme reiks papildomai pridėti norimų šalinti medžių nuotraukas. Komisija matys pateiktą ir pažymėtą pomedžio zonos ir lajos projekcijos vaizdavimą brėžinyje.

Atsiranda įsipareigojimas želdinius atsodinti.  Jeigu statybų metu želdynų ir želdinių išsaugoti nepavyksta, juos šalinti galima tik pasodinus tokį želdinių kiekį, koks yra pašalinamas. Atsodinamų medžių stiebų diametrų suma turi atitikti pašalintų medžių diametrų sumą. Taip bus vedama statistika, kiek jų pašalinama, kiek saugoma, kiek atsodinama vietoje iškirstų. Atsodinimo vieta turės būti ta pati, jei tik leidžia statomo objekto architektūrinis užstatymas, arba jiems augti bus parenkama gretima teritorija.

„Nuo šiol reikės užpildyti ir pateikti naują Vilniaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių 1- ąjį priedą,  kuriame yra prašoma nurodyti informaciją apie neišsaugomus ir atsodinamus želdinius ir želdynus, – sako Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Gintautas Runovičius. – Nereikės naujojo priedo pateikti, jeigu kertamas medis – vaismedis, kurio kamieno skersmuo yra mažesnis, nei 40 cm, taip pat, jeigu būsimų statybų plote auga invazinės rūšys, krūmai, vaiskrūmiai. Jeigu vaismedis viršija 40 cm diametrą, reikės kreiptis  į savivaldybę, bet ne leidimo, o dėl konsultacijos su specialistais.”

Miesto teritorijoje, želdynų ir želdinių priežiūros ir tvarkymo metu, turi būti išsaugoti augantys sveiki, gyvybingi, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingi, perspektyvūs želdiniai – dar nepasiekę gamtinės brandos ar ją pasiekę, tačiau nekeliantys nei fizinio, nei ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojaus aplinkai. Rangovai, ruošdamiesi statyboms, turės planuoti ir želdynų tvarkymo darbus: išsiėmę leidimus, darbus atlikti šaltuoju laikotarpiu.

Už savivaldybių tarybų patvirtintus želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių pažeidimus numatomas įspėjimas arba bauda nuo 30 iki 140 eurų.

Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo, viešųjų želdynų kūrimo ir želdinių veisimo, želdynų ir želdinių inventorizavimo, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizių atlikimo finansavimas yra skiriamas iš Savivaldybės, bei Valstybės biudžetų lėšų, taip pat Europos sąjungos ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų.

Želdynų ir želdinių apsauga, priežiūra, želdynų tvarkymas ir kūrimas organizuojamas vadovaujantis Dešimčia Vilniaus urbanistikos ir architektūros taisyklių https://vilnius.lt/lt/2020/11/19/kokybiskesnes-vilniaus-urbanistikos-ir-architekturos-link-10-taisykliu-tvariai-ir-gyvybingai-miesto-pletrai

Kasimo bei statybos darbai būtų vykdomi tik suderinus sąlygas su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Aplinkos apsaugos ir želdinių tvarkymo poskyriu. 

Vilniaus miesto savivaldybė jau anksčiau yra pasitvirtinusi ir Turtinės žalos dėl pažeistų ir žuvusių želdinių apskaičiavimo metodiką.

Persodinus ir pasodinus medžius privaloma prižiūrėti ne mažiau kaip tris metus.

Nuotr. Sauliaus Žiūros

Rinkodaros ir komunikacijos skyrius, vrt@vilnius.lt

Pranešimą paskelbė: Airida Dagienė, Vilniaus miesto savivaldybė

Parašykite komentarą