Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai skelbia Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodiką, pastabas ir pasiūlymus siųskite iki 2022 m. gegužės 4 d.

Metodikos tikslas – nustatyti skaidrius, aiškius ir objektyvius principus prognozuojamai elektros energijos rinkos kainai ir atskaitinei kainai, atitinkančiai Lietuvos elektros energetikos sektoriaus ekonomines sąlygas. VERT, vadovaudamasi metodika, nustato prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ateinantiems kalendoriniams metams ir atskaitinę kainą kiekvienam organizuojamam skatinimo kvotų paskirstymo aukcionui.

Metodikos pakeitimais siekiama kuo objektyviau nustatyti prognozuojamą elektros energijos rinkos kainą ir mažinti administracinę naštą rinkos dalyviams.

Esminiai metodikos pakeitimai:

  • Nustatant rinkos kainą bus vertinamos ateities sandorių kainos dėl „Nord Pool“ sisteminės kainos ir kainos dėl ateities sandorių dėl kainų skirtumo tarp Latvijos prekybos zonos kainos ir „Nord Pool“ sisteminės kainos.
  • Siekiant įvertinti kainų skirtumą tarp Lietuvos ir Latvijos bus vertinama elektros energijos kaina ir kiekiai, suprekiauti elektros energijos biržoje Lietuvos ir Latvijos teritorijoje kitos paros prekybos sesijoje „Nord Pool“ rinkoje CET (angl. Central Europe Time) laiku už 12 paskutinių kalendorinių mėnesių.
  • Vertinamas elektros energijos įsigijimo biržoje profilis, atsirandantis dėl skirtingo elektros energijos įsigijimo įvairiu paros metu.
  • Atsisakytas elektros energijos kainų ir suprekiautų kiekių pagal tiesiogines dvišales sutartis bei pagal prekybą pagalbiniais instrumentais energijos išteklių biržoje tarp Lietuvos gamintojų ir tiekėjų vertinimas, kaip mažinant administracinę naštą rinkos dalyviams.
  • Suvienodintos metodikoje vartojamos sąvokos pagal Europos Sąjungos teisės aktuose vartojamas sąvokas.

⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą