Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių ir Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projektą bei Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo pakeitimo projektą – pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki liepos 9 d.

 

Esminiai pasikeitimai:

  • Patikslinta, kokias ataskaitas metams pasibaigus per 40 kalendorinių dienų teikia ūkio subjektai, turintys gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriaus licenciją, gamtinių dujų tiekimo leidimą, gamtinių dujų laikymo licenciją. Taip pat patikslinta, kokią ataskaitą turi pateikti suskystintų gamtinių dujų pakartotinio dujinimo licenciją turintis ūkio subjektas per keturis mėnesius metams pasibaigus.
  • Informacijos teikimo taisyklės papildytos šiuo papunkčiu: VERT atlieka elektros energijos rinkos priežiūrą ir stebėseną ir skelbia elektros energijos rinkos stebėsenos ataskaitas teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Šios ataskaitos iki 2021 m. kovo mėn. buvo rengiamos vertinant tik prie skirstomųjų tinklų prijungtus vartotojus ir jiems paskirstytą elektros energijos kiekį. Papildomai numatyta, kad elektros perdavimo sistemos operatorius turi VERT teikti analogišką informaciją kaip teikia skirstomųjų tinklų operatorius.
  • Atlikti Informacijos teikimo taisyklių priedų koregavimai kuro energetinio matavimo vienetą (tne) keičiant į kuro matavimo vienetą (MWh). Taip pat kuro sąnaudos nurodomos Eur/MWh vietoje Eur/tne.
  • Atliktas pakeitimas, kad ūkio subjektai galėtų pažymėti ilgalaikio turto vienetus, kuriems turėtų būti taikoma Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos (Green and renewable energy) veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) bei kuriems skiriama papildoma 1 proc. investicijų grąža.
  • Nustatyta, kad lyginamųjų kuro sąnaudų rodiklis (kgne/MWh) papildomai konvertuojamas ir į lyginamųjų kuro sąnaudų koeficientą (SQ,F,MWh), parodantį, kiek MWh sutartinio kuro reikia 1 MWh šilumos pagaminti.

⁎⁎⁎⁎

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu: (8 5) 2135270, el. laišku: info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2021 m. liepos 9 d. (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą