Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai bendrovės LITGRID AB  pateiktą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400–110 kV tinklų plėtros 2020–2029 m. plano PROJEKTĄ – pastabas ir pasiūlymus teikite iki liepos 31 d. (imtinai)

Plane numatyta:

– Perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų.

– Investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, taip pat nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius dešimt metų, jų finansavimo šaltiniai.

– Investicinių projektų įgyvendinimo terminai.

– Investiciniuose projektuose pateikiamos galimos paklausos mažinimo, diegiant ar skatinant diegti energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemones perdavimo tinkluose, alternatyvos, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatyme nurodytą energijos vartojimo efektyvumo didinimo pirmumo principą.

Rengdamas tinklų plėtros planą, perdavimo sistemos operatorius yra įpareigotas daryti pagrįstas prielaidas apie elektros energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir tarpsisteminių elektros energijos srautų tendencijas, atsižvelgti į regioniniams ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planus.

Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB kiekvienais metais turi parengti ir pateikti VERT ateinančių dešimties metų plėtros planą. VERT, derindama plėtros planą, įvertina perdavimo sistemos operatoriaus jau įgyvendintas investicijas arba atitinkamai koreguoja anksčiau suderintas, bet dar neįgyvendintas investicijas, jų atlikimo terminus, darbų sumas ir kt.

****

  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223), faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu info@vert.lt arba per Seimo teisės aktų informacinę sistemą.
  • Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2020 m. liepos 31 d. (imtinai).
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Eglė Juozėnaitė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą