Įvairenybės

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros plano

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), siekdama užtikrinti skaidrią ir pagrįstą gamtinių dujų perdavimo sistemos plėtrą, kuri tenkintų rinkos dalyvių poreikius, teikia viešajai konsultacijai AB „Amber Grid“ parengtą gamtinių dujų perdavimo sistemos dešimties metų (2018–2027 m.) tinklo plėtros planą.

Plane numatyta:

– priemonės, užtikrinančios gamtinių dujų tiekimo patikimumą, esamų perdavimo sistemos pajėgumų pakankamumą ir atnaujinimą;

– svarbiausia perdavimo sistemos infrastruktūra, kurią reikia sukurti ar atnaujinti per artimiausius dešimt metų, įskaitant naujus perdavimo sistemos plėtros projektus, sudarančius galimybę diversifikuoti dujų tiekimo šaltinius ir integruoti Lietuvą bei kitas Baltijos šalis į bendrą Europos Sąjungos dujų rinką;

– visos investicijos, dėl kurių jau priimtas sprendimas, ir nustatomos naujos investicijos, kurias reikės atlikti per artimiausius trejus metus, bei jų įgyvendinimo terminai.

Bendra perdavimo sistemos atstatymui ir modernizacijai numatomų skirti lėšų suma per pirmuosius penkerius 2018–2027 m. plano metus (2018–2022 m. laikotarpiu) didėja nuo 60,4 mln. Eur iki 62,8 mln. Eur, palyginus su ankstesniame plane numatytomis investicijomis (2017–2021 m. laikotarpiu). Investicijų suma auga dėl įgyvendinamų gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų, numatytų Nacionaliniame elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo plane, jų finansavimui jau yra skirta arba numatoma ES parama.

Primename, kad ateinančių dešimties metų plėtros planą gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius turi parengti kiekvienais metais ir pateikti derinti VKEKK.

PROJEKTAS paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje ir VKEKK interneto svetainėje. Prašome pastabas ir pasiūlymus teikti iki 2018 m. rugpjūčio 4 d. paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-03219, faksu (2135270), elektroniniu laišku rastine@regula.lt.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą