Teisėsauga, kriminalai

R. Karbauskis: amnestija galėtų būti suteikiama jautrioms asmenų grupėms

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos seniūnas Ramūnas Karbauskis Seime užregistravo įstatymo projektą, kuriuo siekiama daliai nuteistųjų suteikti amnestiją. Pasak R. Karbauskio, Seimas turi galimybę pasinaudoti jam LR Konstitucijos 67 straipsnio 19 punkto suteikta amnestijos akto išleidimo teise.

„Valstybės atkūrimo šimtmečio metai primena reikšmingas Lietuvos valstybingumui datas bei įvykius, o artėjantis popiežiaus Pranciškaus vizitas bei Šv. Jono Pauliaus II apsilankymo metinės skatina vadovautis humanizmo principais. Juolab, kad tapęs popiežiumi Pranciškus ėmėsi misijos skatinti užuojautą labiausiai pažeidžiamiems žmonėms: neįgaliesiems, pagyvenusiems, gyvenimo sunkumus patiriančioms motinoms ar kaliniams. Jis ne kartą ragino vyriausybes ieškoti galimybių, kaip daliai kalinių suteikti amnestiją arba bent pagerinti įkalinimo sąlygas. Tokios humanistinės nuostatos buvo artimos ir Jonui Pauliui II. Todėl būtų nuoseklu, kad minint valstybei ypač reikšmingas datas bei laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito būtų priimtas sprendimas daliai kalinčiųjų suteikti amnestiją“, – sako R. Karbauskis.

Amnestijos įstatymu LVŽS seniūnas siūlo nuo neatliktosios laisvės atėmimo bausmės dalies atleisti ypač pažeidžiamoms visuomenės grupėms priklausančius asmenis – nėščias moteris ir motinas, auginančias iki 18 metų vaikus, kurios nuteistos laisvės atėmimo bausme iki 6 metų imtinai bei pirmą kartą nuteistus laisvės atėmimo bausme iki 3 metų imtinai – moteris ir vyresnius kaip 65 metų vyrus, asmenis, kuriems nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, ir nepilnamečius, išskyrus asmenis, nuteistus už šio Įstatymo 5 straipsnyje numatytus nusikaltimus.

Taip pat siūloma, kad neatliktoji laisvės atėmimo bausmė nėščioms moterims ir motinoms, auginančioms vaiką iki 18 metų, būtų sumažinama per pusę, bet ne daugiau kaip 5 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo; vienu trečdaliu, bet ne daugiau kaip 3 metais – nuteistoms laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams už tyčinius nusikaltimus.

Asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus dėl neatsargumo, neatliktą laisvės atėmimo bausmę siūloma sumažinti: vienu trečdaliu – nuteistiems laisvės atėmimo bausme iki 6 metų imtinai; vienu ketvirtadaliu, bet ne daugiau kaip 2 metais – nuteistiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 6 metams.

Pasak R. Karbauskio, asmenims, pažeidinėjantiems laisvės atėmimo bausmės atlikimo režimą, Amnestijos komisijos sprendimu atleidimas nuo bausmės ar bausmės sumažinimas galės būti netaikomas – kiekvienas toks atvejis būtų vertinamas individualiai, atsižvelgiant į kiekvieno asmens elgesį.

„Amnestijos pritaikymas motinoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, bei besilaukiančioms moterims lems, kad jos laisvėje galės auginti savo vaikus ir jais rūpintis, taip neprarasdamos prigimtinio motinos ir vaiko ryšio. Amnestija pagerins ir vyresnio amžiaus bei negalią turinčių kalinių gyvenimą: jie galės greičiau sugrįžti pas savo šeimas ir tinkamiau pasirūpinti savo sveikata būdami laisvėje. Taip pat tikimasi, kad amnestijos dėka nepilnamečiai nuteistieji galės greičiau integruotis į visuomenę, turės geresnes mokymosi ir ugdymosi sąlygas bei galimybę augti šeimoje“, – sako LVŽS seniūnas.

Amnestija būtų netaikoma asmenims, nuteistiems už: genocidą pagal Įstatymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“, nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimai, nusikaltimus Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus finansų sistemai, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, nusikaltimus visuomenės saugumui , nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus, susijusius su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valdymo tvarkai.

Amnestija, pagal siūlomą projektą, taip pat būtų netaikoma:
1) asmenims, nuteistiems už genocidą pagal Įstatymą „Dėl atsakomybės už Lietuvos gyventojų genocidą“;
2) asmenims, kuriems paskirta laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė;
3) asmenims, už tyčinius nusikaltimus nuteistiems laisvės atėmimo bausme daugiau kaip 10 metų;
4) asmenims, padariusiems kelis nusikaltimus (nusikalstamų veikų sutaptis), jeigu bent dėl vieno iš jų šis Įstatymas amnestijos nenumato;
5) asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, padarytus laisvės atėmimo vietose;
6) asmenims, nuteistiems laisvės atėmimu, atidedant paskirtos bausmės vykdymą;
7) lygtinai atleistiems nuo bausmės prieš terminą, taip pat lygtinai paleistiems iš laisvės atėmimo vietų laisvės atėmimo bausmės daliai, nuo kurios jie lygtinai atleisti ar prieš laiką paleisti;
8) asmenims, pripažintiems recidyvistais ar pavojingais recidyvistais.

Pranešimą paskelbė: Liutauras Ulevičius, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Parašykite komentarą