Įvairenybės

VERT skelbia viešąją konsultaciją dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) viešajai konsultacijai teikia nutarimo „Dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo PROJEKTĄ, kurio tikslas – Taisykles atnaujinti ir suderinti su galiojančiais teisės aktais. Pastabas ir pasiūlymus prašome pateikti iki liepos 29 dienos.

 Siūlomi esminiai pakeitimai:

 

  1. Keičiamos nuostatos, reglamentuojančios skundo pateikimo, formos ir turinio reikalavimus.
  2. Numatyta, kad skundą galima pateikti per E. pristatymo sistemą.
  3. Įtvirtinta, kad išnagrinėjus skundą sprendimas priimamas VERT posėdyje ir įforminamas VERT nutarimu.
  4. Atsisakyta nuostatų, numatančių, kad skundo nagrinėjimo metu galima apklausti asmenis ar atlikti faktinių duomenų patikrinimą.
  5. Pakeistos nuostatos, susijusios su skundo nagrinėjimo sustabdymu.
  6. Atnaujintas skundo formos pavyzdys (Taisyklių priedas).

 

⁎⁎⁎⁎⁎

  • Projektas paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų projektų informacinėje sistemoje (TAIS) ir VERT interneto svetainėje www.vert.lt.
  • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.ltarba per LR Seimo teisės aktų projektų informacinę sistemą.
  • Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos„.

Pranešimą paskelbė: Aira Pikčiūnienė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą