Įvairenybės

VERT: pratęsiamas reguliuojamosios veiklos ataskaitų pateikimo terminas

Atsižvelgiant  į susidariusią situaciją dėl nuo 2020 m. kovo 16 d. Lietuvoje paskelbto karantino bei taikomų naujų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros procedūrų, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai (VERT) reguliuojamosios veiklos ataskaitas kartu su reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita už 2019 m. ūkio subjektai gali pateikti per ilgesnį terminą – iki 2020 m. birželio 1 d.*

Tokiu atveju ūkio subjektai turi informuoti VERT apie ataskaitų nepateikimo priežastis bei planuojamą jų pateikimo datą.

VERT teikiamos metinės reguliuojamosios veiklos ataskaitos privalo būti patikrintos nepriklausomo auditoriaus. Pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams per 4 mėn. turi būti atlikta ūkio subjektų reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikra pagal VERT patvirtintą ar pratęstą galioti techninę užduotį ir reguliuojamosios veiklos ataskaitos, reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktos VERT.

  

* Esant būtinumui, įmonei nurodžius objektyvias ataskaitų nepateikimo priežastis, nurodytas terminas gali būti pratęstas.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą